Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Utrikesutskottet besöker New York och Washington

Publicerad 11-11-2022 12:00

Utrikesutskottet besöker New York och Washington

Riksdagens utrikesutskott besöker USA den 13–18 november. Under resan till New York och Washington träffar utskottet amerikanska politiker, forskare och högt uppsatta tjänstemän för att diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.


Utskottet besöker FN:s högkvarter i New York där huvudtemat för mötena är Rysslands anfallskrig mot Ukraina och FN:s säkerhetsråds roll i främjandet av internationell stabilitet. Utskottet får också en översikt av fredsbevarande insatser och de globala konsekvenserna av Rysslands anfallskrig, särskilt i Afrika.

Utskottet träffar representanter för FN-organisationerna UN Women, utvecklingsprogrammet UNDP och barnfonden Unicef samt hör den senaste bedömningen för världsekonomins framtid av en representant för kreditvärderingsinstitutet Moody's.

Samtal om Nato och säkerheten i Nordeuropa

I Washington träffar utskottet kongressledamöter, tjänstemän vid utrikes- och försvarsministeriet samt företrädare för tankesmedjor, forskningsinstitut, Världsbanken och Internationella valutafonden IMF.

Huvudteman för diskussionerna är Nato, säkerheten i Nordeuropa och förväntningarna gällande Finlands Natomedlemskap. Andra aktuella frågor inom den internationella politiken som behandlas är bland annat det säkerhetspolitiska läget i Kina och Asien, Arktis, livsmedelskrisen och återuppbyggnaden av Ukraina.

Med kongressledamöter och tankesmedjor går man igenom resultaten av mellanårsvalet i USA tisdagen 8 november och utsikterna för Förenta staternas inrikespolitik.

Följande medlemmar i utrikesutskottet deltar på resan: ordförande Jussi Halla-aho (saf), Saara Hyrkkö (gröna), Kimmo Kiljunen (sd), Jouni Ovaska (cent), Tom Packalén (saf), Jaana Pelkonen (saml), Kristiina Salonen (sd), Jussi Saramo (vänst), Mikko Savola (cent) och Anne-Mari Virolainen (saml).
Kategorier
Utrikesutskottet; Utskott