Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Vårdreformen godkänd i första behandling, andra behandling på måndag

Publicerad 18-06-2021 14:00
Redigerad 18-06-2021 14:15

Vårdreformen godkänd i första behandling, andra behandling på måndag

Riksdagen godkände fredagen den 18 juni i första behandlingen reformen om ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet efter omröstning. Innehållet i lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 16/2021). Ärendet tas ännu upp till en andra behandling. 

Genom lagen överförs ansvaret för uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet till 21 välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Välfärdsområdena är offentligrättsliga samfund med självstyre inom sitt område. Dess högsta beslutande organ är välfärdsområdesfullmäktige som utses genom val. 

Dessutom bildas fem samarbetsområden för att säkerställa det regionala samarbetet och en ändamålsenlig servicestruktur inom social- och hälsovården.

Finansieringen av välfärdsområdena baserar sig till stor del på statlig finansiering och till en del på klient- och användaravgifter.

Ärendet tas upp till en andra behandling måndagen den 21 juni. Andra behandlingens omröstningar förrättas onsdagen den 23 juni.

Omröstningsresultatet
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 16/2021 ​

Kategorier