Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsbiblioteket - Material och ämnesområden

Material och ämnesområden

Riksdagsbiblioteket tjänar som centralbibliotek för riksdagskunskap, juridisk kunskap och samhällskunskap samt som riksdagens centralarkiv. Riksdagsbiblioteket betjänar alla som behöver information om dessa områden. Kunderna kan studera bibliotekets samlingar och material både i biblioteket och via dess webbtjänster.

Studera bibliotekets samlingar

Grunden för Riksdagsbibliotekets samlingspolitik är att biblioteket är öppet för alla medborgare. Biblioteket förvärvar publikationer till sina samlingar, köper användningsrätt till webbmaterial och samlar in information om fritt tillgängligt material på nätet. Material finns i både tryckt och elektronisk form. Läs mer

Riksdagsmaterial och Riksdagens arkiv

Biblioteket har material i anknytning till riksdagens arbete. Arkivet innehåller originalversioner och fotografier. Läs mer

   

Finländska juridiska informationskällor

Riksdagsbiblioteket tjänar som offentligt centralbibliotek för rättsligt material. Biblioteket sammanställer informationspaket om lagprojekt, dvs. material som rör centrala lagstiftningsprojekt. Läs mer

Utländsk rätt

Centrala områden inom Riksdagsbibliotekets utländska juridiska samling är författningsrätt, rättspolitik och komparativ juridik. Studera också de juridiska informationskällorna för olika länder. Läs mer

Samhälle, politik och historia

Riksdagsbiblioteket förmedlar information om samhället, politisk verksamhet, staternas utveckling samt både aktuella frågor och historia.  Läs mer

Europeiska unionen

Riksdagsbiblioteket har en omfattande EU-samling. På vår webbplats erbjuder vi information om de viktigaste EU-informationskällorna samt beslut och dokument i anslutning till den ekonomiska krisen inom EU.
Läs mer

Internationell rätt och internationella organisationer

Riksdagsbiblioteket är ett specialbibliotek för internationella organisationer och förmedlar i denna egenskap information om internationell rätt och internationella organisationers verksamhet. Läs mer