Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Elektroniskt material

​Elektroniskt material

Biblioteket erbjuder sina kunder tillgång till elektroniskt material samt referens- och fulltextdatabaser. E-böcker, webbtidningar och artiklar kan sökas via samlingsdatabasen Selma. Kunderna har öppen åtkomst till en stor del av dessa. Fritt tillgängligt elektroniskt material inom områdena juridik, samhälle och riksdag finns i länkdatabasen Elki.

Elektroniskt material med begränsad åtkomst presenteras i listan nedan. Dessa material är tillgängliga endast via kunddatorerna i Riksdagsbiblioteket och i riksdagens lokalnät.

Information om elektroniskt material och informationskällor på nätet finns också på bibliotekets webbsidor under Material och de olika tematiska informationspaketen.

E-material via bibliotekets kunddatorer och i riksdagens lokalnät 

Ammattikirjasto. Elektroniska versioner av tryckta böcker publicerade av Kauppakamari. Användarvillkor (på finska)

EBSCO. Tidningsdatabas med artiklar i fulltext och referenser till tusentals tidningar och tidskrifter på engelska och andra språk inom olika områden. Användarvillkor (på finska)

EDILEX.Lagstiftning i Finland, fördrag, EG-lagstiftning och rättspraxis. Användarvillkor. (på finska)

Elektra. Inhemska vetenskapliga artiklar. Användarvillkor (på finska)

Ellibs Library. Lånesystem för e-böcker i Riksdagsbiblioteket. E-böcker kan lånas via databasen Selma och får läsas på kunddatorerna. Användarvillkor (på finska)

Encyclopedia Britannica online. Stort och uppdaterat uppslagsverk. Användarvillkor (på finska)

Finlands lag. Lagböckerna på svenska, ingår i tjänsten Suomenlaki.com. Användarvillkor (på finska)

Finlands statskalender. I kalendern förtecknas de högre tjänstemännen och en del av befattningsinnehavarna i arbetsavtalsförhållande vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna. Användarvillkor (på finska)

Fokus. Materialtjänst med verk inom juridik, ekonomiförvaltning och beskattning samt rättsfall och författningar. Materialet uppdateras regelbundet.
Fokus Juridiikka - Användarvillkor (på finska), Fokus Talous+Verotus - Användarvillkor (på finska)

Nationalbiografin. En samling miniatyrbiografier på finska över bemärkta personer i Finlands historia. Användarvillkor (på finska)

MEDIEARKIVET. Databas med artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter i fulltext (Sverige). Användarvillkor (på finska)

MOT-sanakirjasto. Heltäckande urval ordböcker på flera språk: allmänspråk, teknik och ekonomi och en rad fackområden. Användarvillkor (på finska)

Nationalencyklopedin. Svensk uppslagsverk. Användarvillkor (på finska)

OECD iLibrary. Publikationer från OECD i fulltext, innehåller också periodiska publikationer och statistikdatabaser. Användarvillkor (på finska)

Oxford English Dictionary. Stor enspråkig ordbok på engelska, ger information om ordens betydelse, historia och uttal. Användarvillkor (på finska)

Suomen Laki. Uppdaterade lagböcker på finska och svenska, regeringspropositioner, rättspraxis och skatteavtal. Användarvillkor (på finska)

Verkkokirjahylly. Elektroniska versioner av tryckta böcker publicerade av Alma Talent Pro. Användarvillkor (på finska)   

ZETEO.Svensk lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, juridisk litteratur och myndighetspublikationer. Användarvillkor. Inte i riksdagens lokala nät.

E-material i bibliotekets informationstjänst

Bibliotekets informationstjänst har dessutom tillgång till nedan nämnda material. För sökningar i dessa tar vi ut en avgift enligt serviceprislistan.

ArtikelSök. Referenser till artiklar i tidskrifter och dagstidningar från Sverige.

Eutori. Följer upp nationella EU-dokument och ankomst, registrering och behandling av dokument från EU.

Juris. Tysk rättsdatabas, innehåller lagstiftning, rättspraxis och referenser till juridisk litteratur.

LOVDATA. Norsk lagstiftning, fördrag, stortingsdokument, rättspraxis, juridisk litteratur och EES-rättsakter.

RÄTTSBANKEN. Svensk rätt, fördrag, riksdagstryck, rättspraxis, myndighetsbeslut samt litteratur inom förvaltning och juridik.

 Relaterade sidor