Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsbiblioteket - Tjänster

Tjänster

Riksdagsbibliotekets samlingar, service och expertis är tillgängliga för alla. Största delen av våra tjänster är gratis. Kundtjänsten ger dig råd och vägledning om biblioteket, samlingarna och databaserna. Du når kundtjänsten på numret 09-432 34 23 eller per e-post på biblioteket.service@riksdagen.fi.

Utlåning

Här kan du läsa om hur du skaffar ett bibliotekskort, förnyar lån och reserverar material samt följderna av försenade lån. Du hittar också information om vår fjärrlåneservice. Läs mer

Riksdagens arkivs tjänster

Riksdagens arkiv erbjuder informationstjänst och tillhandahåller bland annat tryckta dokument, mikrofilmer och cd-romskivor. Läs mer

141028_lukusali_pieni.jpg

Läsesal och forskarsal

Biblioteket har en läsesal med 70 platser och referenslitteratur och en forskarsal med 10 platser. Du måste ansöka om plats i forskarsalen. Läs mer

Informationstjänst

Informationstjänsten hjälper dig att söka information inom bibliotekets ämnesområden. Du kan också boka tid för personlig handledning i informationssökning. Läs mer

Utbildning

Här hittar du information om bibliotekets kursutbud. Allt material som delas ut i samband med kurserna läggs på nätet efter kursen. Läs mer

Besök på Riksdagsbiblioteket

Vi tar emot besökargrupper och visar dem bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster. Läs mer