Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
FvUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
FvUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration
FvUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen
FvUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen
FvUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen

 Senaste utlåtanden

FvUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till en samordningsmekanism beträffande utnyttjande av olika politikområden i samarbetet med tredjeländer kring återflyttning och återtagande (samordningsmekanism)
FvUU 7/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
FvUU 6/2020 rd
Statsrådets U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till särskilda åtgärder gällande de europeiska struktur- och investeringsfonderna och fonden för dem som har det sämst ställt för att hantera covid-19 -krisen (investeringsinitiativ mot coronaeffekter plus)

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
46
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Tisdag 14.7.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Valiokunta käsittelee ennakollisesti jatkokirjelmän UJ 21/2020 vp - U 2/2020 vp, joka saapuu suureen valiokuntaan 16.7.2020. 
Utskottet hör: 
regionutvecklingsdirektör
Johanna
Osenius
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
bilaga
budgetråd
Rauno
Lämsä
finansministeriet
bilaga
utvecklingschef
Annukka
Mäkinen
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1303/2013 och 223/2014 samt om ändring av förslagen för programperioden 2021-2027 (stimulansåtgärder inom sammanhållningspolitiken)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Valiokunta käsittelee ennakollisesti jatkokirjelmän UJ 18/2020 vp - U 25/2020 vp, joka saapuu suureen valiokuntaan 16.7.2020. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess i fråga om de preciserade ståndpunkter om sammanhållningspolitiken som har märkts ut med färg i syfte att trygga Finlands förhandlingsmål tills förhandlingarna om finansieringshelheten MFF har slutförts. 
Utskottet hör: 
kl. 12.20
regionutvecklingsdirektör
Johanna
Osenius
arbets- och näringsministeriet
bilaga
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
bilaga
budgetråd
Rauno
Lämsä
finansministeriet
bilaga
utvecklingschef
Annukka
Mäkinen
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslutet om civilskyddsmekanismen EU/1313/2013
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Utskottet hör: 
kl. 12.40
konsultativ tjänsteman
Wivi-Ann
Wagello-Sjölund
inrikesministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
statsrådets kansli
bilaga
finansministeriet
bilaga
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av ett återhämtningsinstrument för Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
Förhandsbehandling 
Valiokunta käsittelee ennakollisesti jatkokirjelmän UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp, joka saapuu suureen valiokuntaan 16.7.2020. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess keltaisella huomiovärillä merkittyihin kohtiin muistion osassa ”Suomen kanta”. 
Utskottet hör: 
kl. 13.00
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
budgetråd
Rauno
Lämsä
finansministeriet
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 15.7.2020 kl 11.00. 
Senast publicerat 2020-07-10 16:16:30

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 29/2020

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 27—29/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Riikka Purrahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1392.aspxRiikka PurraSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Mari-Leena Talvitiehttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Tiina Elohttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1401.aspxTiina EloGröna riksdagsgruppen
Jussi Halla-ahohttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1109.aspxJussi Halla-ahoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eveliina Heinäluomahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna Holopainenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1424.aspxHanna HolopainenGröna riksdagsgruppen
Hanna Huttunenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1433.aspxHanna HuttunenCenterns riksdagsgrupp
Anna-Kaisa Ikonenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1421.aspxAnna-Kaisa IkonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Kärnähttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1348.aspxMikko KärnäCenterns riksdagsgrupp
Aki Lindénhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1408.aspxAki LindénSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mats Löfströmhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1345.aspxMats LöfströmSvenska riksdagsgruppen
Mauri Peltokangashttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1439.aspxMauri PeltokangasSannfinländarnas riksdagsgrupp
Juha Pylväshttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Piritta Rantanenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1447.aspxPiritta RantanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Matti Semihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1315.aspxMatti SemiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Heidi Viljanenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1414.aspxHeidi ViljanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ben Zyskowiczhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Pekka Aittakumpuhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1452.aspxPekka AittakumpuCenterns riksdagsgrupp
Sanna Antikainenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1434.aspxSanna AntikainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sandra Bergqvisthttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1406.aspxSandra BergqvistSvenska riksdagsgruppen
Seppo Eskelinenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1430.aspxSeppo EskelinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Bella Forsgrénhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1445.aspxBella ForsgrénGröna riksdagsgruppen
Veronika Honkasalohttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1383.aspxVeronika HonkasaloVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mika Karihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1133.aspxMika KariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Marko Kilpihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1432.aspxMarko KilpiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joonas Könttähttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1446.aspxJoonas KönttäCenterns riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Niina Malmhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1428.aspxNiina MalmSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Veijo Niemihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1418.aspxVeijo NiemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jenni Pitkohttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1449.aspxJenni PitkoGröna riksdagsgruppen
Mari Rantanenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1388.aspxMari RantanenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jari Ronkainenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1308.aspxJari RonkainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Päivi Räsänenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Kari Tolvanenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi