Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 32 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
FvUB 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen

Riksdagsdokument
FvUB 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Riksdagsdokument
FvUB 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Riksdagsdokument
FvUB 23/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

Riksdagsdokument
FvUB 24/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. 1 och 10 § i polislagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 21/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUU 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
FvUU 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FvUD 119/2022 rd

Onsdag 7.12.2022 kl. 11.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—50/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.