Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
LaUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Riksdagsdokument
LaUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen

Riksdagsdokument
LaUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen

Riksdagsdokument
LaUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
LaUB 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
LaUU 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
LaUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUU 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
36
2020 rd
Lagutskottet
Tisdag 1.12.2020 kl. 10.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
ordförande
Johanna
Ojala-Niemelä
grundlagsutskottet
utskottsråd
Matti
Marttunen
grundlagsutskottet
avdelningschef
Ari-Pekka
Koivisto
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Juho
Martikainen
justitieministeriet
bilaga
En informell debatt om frågan förs. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Företagarna i Finland rf
bilaga
konkursombudsman
Helena
Kontkanen
konkursombudsmannens byrå
bilaga
En informell debatt om frågan förs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Förvaltningsutskottet: FvUU 26/2020 rd. 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
En informell debatt om frågan förs. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 2.12.2020 kl. 9.00 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-12-01 08:04:14

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 49/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.