Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KoUB 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Riksdagsdokument
KoUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Riksdagsdokument
KoUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KoUU 10/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
KoUU 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
KoUU 6/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
29
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Fredag 4.12.2020 kl. 11.15
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
biträdande justitieombudsman
Maija
Sakslin
Riksdagens justitieombudsmans kansli
bilaga
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Mari
Starck
kommunikationsministeriet
överinspektör
Monika
Mutanen
kommunikationsministeriet
bilaga
avdelningschef
Kimmo
Pylväs
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
polisinspektör
Kari
Onninen
Polisstyrelsen
bilaga
ordförande
Jukka
Kiviniemi
Finlands Bilskoleförbund rf
bilaga
intressebevakningsdirektör
Ari
Herrala
Finlands Transport och Logistik SKAL rf
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Automobilförbundet rf
bilaga
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdagen den 8.12.2020 klockan 12.00 (mötesrummet Lag & Paragraf). 
Senast publicerat 2020-12-04 07:55:16

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—52/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.