Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
KoUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
KoUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
KoUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
KoUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av covid-19-epidemin

 Senaste utlåtanden

KoUU 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
KoUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
KoUU 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
20
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Tisdag 22.9.2020 kl. 12.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagarna om lätta bilar
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
enhetschef, kommunikationsråd
Sini
Wirén
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Mari
Starck
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Elisa
Vornanen
kommunikationsministeriet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
direktör
Ismo
Silvo
Rundradion
Senior Advisor
Markku
Lamminluoto
DNA Ab
jurist
Rami
Peltosaari
Elisa Abp
säkerhetsdirektör
Jaakko
Wallenius
Elisa Abp
Senior Advisor
Tapio
Haapanen
Telia Finland Oyj
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till genomförandeförordning om insamling av data om förbrukning vid körning
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Eleonoora
Eilittä
kommunikationsministeriet
överinspektör
Pinja
Oksanen
kommunikationsministeriet
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens genomförandeförordning om U-space-reglering för obemannad luftfart
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Mira
Karppanen
kommunikationsministeriet
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 23.9.2020 klockan 11.15 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-09-18 13:43:18

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 38—53/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.