Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KoUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

Riksdagsdokument
KoUB 7/2022 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021

Riksdagsdokument
KoUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen

Riksdagsdokument
KoUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Riksdagsdokument
KoUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KoUU 25/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

Riksdagsdokument
KoUU 24/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Riksdagsdokument
KoUU 21/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
KoUD 64/2022 rd

Onsdag 7.9.2022 kl. 11.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 24/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 36—11/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.