Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
JsUB 15/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identifiering och registrering av djur och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Riksdagsdokument
JsUB 13/2021 rd

Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

Riksdagsdokument
JsUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
JsUB 11/2021 rd

Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster

Riksdagsdokument
JsUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket

Riksdagsdokument
JsUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
JsUU 27/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsdokument
JsUU 24/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
JsUU 25/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

 Nästa möte

Riksdagsdokument
JsUD 61/2021 rd

Torsdag 2.12.2021 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 47—49/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.