Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FsUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Riksdagsdokument
FsUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frivilligt försvar och 17 § i skjutvapenlagen

Riksdagsdokument
FsUB 1/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FsUU 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen

Riksdagsdokument
FsUU 4/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
FsUU 3/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FsUD 61/2022 rd

Måndag 27.6.2022 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 25/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 26/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.