Försvarsutskottet

Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FsUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Riksdagsdokument
FsUB 9/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FsUB 8/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FsUU 3/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
FsUU 2/2019 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsdokument
FsUU 1/2019 rd

Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FsUD
12
2020 rd
Försvarsutskottet
Torsdag 2.4.2020 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
Försvarsutskottets förslag till talmanskonferensen om val av extra 9 ersättare till utskottet med stöd av 8 § 3 mom. i riksdagens arbetsordning. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är senare. 
Senast publicerat 2020-03-30 10:52:16

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet

Mötesplan för veckorna 14—18/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Heikki Savola, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, utskottskanslisekreterare
09 432 2078

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Försvarsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2078
puv(at)riksdagen.fi