Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutskottet

Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

KuUB 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
KuUB 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
KuUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

 Senaste utlåtanden

KuUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
KuUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
KuUU 2/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
7
2020 rd
Kulturutskottet
Onsdag 19.2.2020 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna
Medborgarinitiativ
Utskottet hör: 
riksdagsledamot
Ari
Koponen
bilaga
lärare, terapeut
Katja
Kykkänen
undervisningsråd
Jussi
Pihkala
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
undervisningsråd
Niina
Junttila
Utbildningsstyrelsen
bilaga
specialsakkunnig
Mari
Sjöström
​Finlands Kommunförbund
utbildningschef
Nina
Lahtinen
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
bilaga
verkställande direktör
Petri
Virtanen
Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 20.2.2020 klo 12.00. 
Senast publicerat 2020-02-17 12:28:07

 Veckoplan

Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 8/2020

 Mötesplan

Kulturutskottet
Mötesplan för veckorna 49—51/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Kaj Laine, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets  biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2087

Danita Suonsilta, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Kulturutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
siv(at)riksdagen.fi