Kulturutskottet

Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagsdokument
KuUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik

Riksdagsdokument
KuUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 4/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
KuUU 3/2020 rd

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Riksdagsdokument
KuUU 2/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
26
2020 rd
Kulturutskottet
Tisdag 7.4.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-04-02 15:00:13

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet

Veckoplan för veckan 15/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet

Mötesplan för veckorna 12—24/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Kaj Laine, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets  biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2087

Danita Suonsilta, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Kulturutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
siv(at)riksdagen.fi