Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Riksdagsdokument
KuUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
KuUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagsdokument
KuUB 9/2020 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

Riksdagsdokument
KuUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
KuUU 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUU 9/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
43
2020 rd
Kulturutskottet
Onsdag 2.12.2020 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
regeringssekreterare
Kirsi
Lamberg
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
undervisningsråd
Mika
Puukko
undervisnings- och kulturministeriet
Grundlagsutskottet: GrUU 41/2020 rd. 
7
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Meddelande från kommissionen om handlingsplanen för digital utbildning
Statsrådets E-utredning
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 1.12.2020.: 
Utskottet hör: 
undervisningsråd
Jonna
Korhonen
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
8
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur
Statsrådets E-utredning
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 1.12.2020.: 
Utskottet hör: 
undervisningsråd
Jonna
Korhonen
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 1.12.2020: 
Utskottet hör: 
regeringsråd
Antti
Randell
undervisnings- och kulturministeriet
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Folkpensionsanstalten
bilaga
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
bilaga
Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
bilaga
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
bilaga
Finlands Gymnasistförbund rf
bilaga
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
11
Övriga ärenden
12
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte 3.12.2020 kl. 8.00. 
Senast publicerat 2020-12-01 14:25:12

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.