Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

KuUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
KuUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning
KuUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen samt 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen
KuUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
KuUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

 Senaste utlåtanden

KuUU 9/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
KuUU 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
KuUU 7/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
35
2020 rd
Kulturutskottet
Onsdag 23.9.2020 kl. 11.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands Dövas Förbund rf
bilaga
Ärendet debatteras. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte 24.9.2020 kl. 12.00. 
Senast publicerat 2020-09-18 13:05:37

 Veckoplan

Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Kulturutskottet
Mötesplan för veckorna 39—43/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.