​​

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 ‭(Dold)‬ Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
StoUB 1/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Riksdagsdokument
StoUB 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
StoUB 1/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste pressmeddelanden

 

 

Stödet åt Ukraina och Europas sammanhållning i fokus under Cosac-ordförandemötethttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stodet-at-ukraina-och-europas-sammanhallning-i-fokus-under-cosac-ordforandemotet.aspxStödet åt Ukraina och Europas sammanhållning i fokus under Cosac-ordförandemötet2023-01-31T08:25:00Z
Stödet åt Ukraina stora samtalsämnet då stora utskottet träffade finländska Europaparlamentarikerhttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stodet-at-ukraina-stora-samtalsamnet-da-stora-utskottet-traffade-finlandska-europarlamentariker.aspxStödet åt Ukraina stora samtalsämnet då stora utskottet träffade finländska Europaparlamentariker2023-01-20T12:35:00Z
Stora utskottet och spanska parlamentets EU-utskott träffades i Helsingforshttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-och-spanska-parlamentets-eu-utskott-traffades-i-helsingfors.aspxStora utskottet och spanska parlamentets EU-utskott träffades i Helsingfors2023-01-18T14:35:00Z

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
StoUU 14/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Riksdagsdokument
StoUU 12/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

Riksdagsdokument
StoUU 5/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bemötande av instrumentalisering av migration

 Nästa möte

Riksdagsdokument
StoD 74/2022 rd

Onsdag 25.1.2023 kl. 13.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 4/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 4—26/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.