Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 35/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa

Riksdagsdokument
EkUB 34/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Riksdagsdokument
EkUB 33/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
EkUB 32/2020 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

Riksdagsdokument
EkUB 31/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Riksdagsdokument
EkUB 30/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Riksdagsdokument
EkUB 29/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Riksdagsdokument
EkUU 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Riksdagsdokument
EkUU 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
82
2020 rd
Ekonomiutskottet
Måndag 7.12.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Sofia
Aspelund
justitieministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Solidate Oy
bilaga
Förberedande debatt förs. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 8.12.2020 kl. 12.15 i Arkadiasalen. 
Senast publicerat 2020-12-04 13:59:08

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 50/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.