Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

Riksdagsdokument
EkUB 24/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Riksdagsdokument
EkUB 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Riksdagsdokument
EkUB 23/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Strålsäkerhetscentralen samt strålsäkerhetslagen

Riksdagsdokument
EkUB 21/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mynt

Riksdagsdokument
EkUB 22/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Riksdagsdokument
EkUB 19/2022 rd

Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 54/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Riksdagsdokument
EkUU 53/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUU 51/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa lagar som har samband med den

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EkUD 120/2022 rd

Tisdag 29.11.2022 kl. 12.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—49/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.