Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

talousL.jpg

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
EkUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
EkUB 2/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018

 Senaste utlåtanden

EkUU 9/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
EkUU 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
EkUU 5/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
6
2020 rd
Ekonomiutskottet
Torsdag 20.2.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
finansministeriet
bilaga
Förberedande debatt förs. 
4
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Leila
Vilhunen
statsrådets kansli
Head of Unit
Elina
Bardram
Europeiska kommissionen
expert på företagsansvar
Elina
Kamppi
Finanssiala ry
verkställande direktör
Jouni
Keronen
Climate Leadership Coalition
founder
Antero
Vartia
Compensate Foundation
Finlands näringsliv rf
direktör
Jari
Kostama
Finsk Energiindustri rf
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
professor
Markku
Ollikainen
specialforskare
Kimmo
Ollikka
Statens ekonomiska forskningscentral
skyddsexpert
Hanna
Aho
Finlands naturskyddsförbund rf
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 21.2.2020 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2020-02-17 15:19:15

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 8/2020

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 8—26/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi