Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 36/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Riksdagsdokument
EkUB 35/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Riksdagsdokument
EkUB 33/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
EkUB 34/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen

Riksdagsdokument
EkUB 32/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen och 4 § i företags- och organisationsdatalagen

Riksdagsdokument
EkUB 31/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och lagen om ändring av atomansvarighetslagen

Riksdagsdokument
EkUB 30/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 48/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Riksdagsdokument
EkUU 43/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Riksdagsdokument
EkUU 41/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EkUD 82/2021 rd

Torsdag 2.12.2021 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—50/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.