​​​​

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
ReUB 4/2021 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

Riksdagsdokument
ReUB 2/2021 rd

Statens revisionsverks ekonomiförvaltning

Riksdagsdokument
ReUB 1/2021 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ReUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
ReUU 2/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2019

Riksdagsdokument
ReUU 1/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-388295

Tisdag 21.9.2021 kl. 12.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 38/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 36—43/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.