Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

ReUB 3/2020 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019
ReUB 4/2020 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019
ReUB 1/2020 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

 Senaste utlåtanden

ReUU 1/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
ReUU 15/2018 rd
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
ReUU 14/2018 rd
Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
18
2020 rd
Revisionsutskottet
Tisdag 22.9.2020 kl. 12.30
Inofficiellt distansmötet
1
Regeringens årsberättelse 2019
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019
Berättelse
Berättelse
Utskottets utlåtande
jaettu aiemmin
Utskottets utlåtande
jaettu aiemmin
Utskottets utlåtande
jaettu aiemmin
Utskottets utlåtande
jaetaan myöhemmin
Utskottets utlåtande
jaetaan myöhemmin
Utskottets utlåtande
jaetaan myöhemmin
Utskottets utlåtande
jaetaan myöhemmin
Sambehandling: 
Utskottet hör: 
informationsförvaltningsråd
Tommi
Oikarinen
finansministeriet
bilaga
2
Övriga ärenden
3
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmötet 23.9.2020 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2020-09-21 13:58:28

 Veckoplan

Revisionsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Revisionsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—40/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.