​​​​

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
ReUB 6/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
ReUB 5/2020 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019

Riksdagsdokument
ReUB 3/2020 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ReUU 1/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

Riksdagsdokument
ReUU 15/2018 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av EMU

Riksdagsdokument
ReUU 14/2018 rd

Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
19
2020 rd
Revisionsutskottet
Tisdag 8.12.2020 kl. 12.30
Inofficiellt distansmötet
1
Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2019
Statsrådets E-utredning
Förhandsbehandling 
Utskottet hör: 
kabinettschef
Turo
Hentilä
Europeiska revisionsrätten
ledamot
Hannu
Takkula
Europeiska revisionsrätten
konsultativ tjänsteman
Toni
Tiala
finansministeriet
Statens revisionsverk
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
2
Utskottets nästa forskningsprojekt
Fortsatt diskussion om utskottets nästa forskningsprojekt. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmötet onsdag 9.12.2020 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2020-12-03 14:41:04

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 50/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.