​​​​

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
ReUB 8/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
ReUB 7/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsdokument
ReUB 5/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ReUU 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsdokument
ReUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
ReUU 2/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2019

 Nästa möte

Riksdagsdokument
ReUD 1/2022 rd

Torsdag 3.2.2022 kl. 12.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—14/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.