Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

FrUB 1/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
FrUB 2/2017 rd
Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet
FrUB 1/2017 rd
Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

 Senaste utlåtanden

FrUU 3/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
FrUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
FrUU 1/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FrUD
15
2020 rd
Framtidsutskottet
Onsdag 23.9.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens årsberättelse 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
ledande expert
Jaana
Tapanainen-Thiess
statsrådets kansli
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte fredagen 25.9.2020 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2020-09-21 13:10:26

 Veckoplan

Framtidsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Framtidsutskottet
Mötesplan för veckorna 39—44/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.