Framtidsutskottet

Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FrUB 1/2018 rd

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

Riksdagsdokument
FrUB 2/2017 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet

Riksdagsdokument
FrUB 1/2017 rd

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FrUU 2/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
FrUU 1/2019 rd

Regeringens årsberättelse 2018

Riksdagsdokument
FrUU 8/2018 rd

Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FrUD
12
2020 rd
Framtidsutskottet
Onsdag 29.4.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
Statsrådets E-utredning
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen 6.5.2020 kl. 09.00. 
Senast publicerat 2020-04-01 15:28:42

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet

Veckoplan för veckan 15/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet

Mötesplan för veckorna 15—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Olli Hietanen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2084, 050 567 1438

Maria Höyssä, ständig rådgivare
p. 050 359 7984

Arja Laukkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2091

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2075

 Kontaktinformation

​Framtidsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2091
tuv(at)riksdagen.fi