Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FrUB 1/2018 rd

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

Riksdagsdokument
FrUB 2/2017 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet

Riksdagsdokument
FrUB 1/2017 rd

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FrUU 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
FrUU 4/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FrUU 3/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FrUD
17
2020 rd
Framtidsutskottet
Onsdag 9.12.2020 kl. 9.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt
Statsrådets redogörelse
Ärendet har remitterats till framtidsutskottet för utlåtande till finansutskottet. 
4
Framtidsutskottets utredningsprojekt 2019-2023
Utskottets eget ärende
EÄ 5/2019 rd
Utskottet hör via Teams: 
professor
Toni
Ahlqvist
Centret för framtidsforskning , Åbo universitet
utvecklingschef
Laura
Pouru
Centret för framtidsforskning , Åbo universitet
yliopisto-opettaja
Matti
Minkkinen
Centret för framtidsforskning , Åbo universitet
väitöskirjatutkija
Sanna
Ahvenharju
Centret för framtidsforskning , Åbo universitet
Content Director, Ph.D
Tuomo
Kuosa
Futures Platform
5
Framtidsutskottens världskongress
Utskottets eget ärende
EÄ 79/2019 rd
Mötet med riksdagens talman i Februari 2021. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är dd.mm.åååå 
Senast publicerat 2020-12-02 13:07:10

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 50/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.