Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
AjUB 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
AjUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
AjUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
AjUU 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av utlänningslagen och lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
AjUU 2/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96—103 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
AjUU 1/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
20
2020 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Torsdag 16.4.2020 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en jämlikhetsunion: Jämställdhetsstrategi för 2020-2025
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 23.4.2020 kl. 12.15. 
Senast publicerat 2020-04-06 17:38:50

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Veckoplan för veckan 16/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Mötesplan för veckorna 16—17/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marjaana Kinnunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2295, 050 357 7195

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2030, 050 327 0237

Katri Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2124

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2096
tyv(at)riksdagen.fi