Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
AjUU 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Riksdagsdokument
AjUU 15/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsdokument
AjUU 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
AjUB 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
AjUB 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
AjUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Riksdagsdokument
AjUB 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
AjUB 15/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen

Riksdagsdokument
AjUB 13/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Riksdagsdokument
AjUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

 Nästa möte

Loading...

 ‭(Dold)‬ Nästa möte (1)

Riksdagsdokument
AjUD 1/2022 rd

Torsdag 3.2.2022 kl. 12.15

Riksdagsdokument
AjUD 60/2021 rd

Tisdag 25.1.2022 kl. 11.00

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—8/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.