Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Riksdagsdokument
UtUB 1/2021 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
UtUB 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UtUU 5/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
UtUU 4/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
UtUU 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

 Nästa möte

Riksdagsdokument
UtUD 36/2021 rd

Onsdag 8.9.2021 kl. 11.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 36/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 26/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.