Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 5/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
UtUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor

Riksdagsdokument
UtUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UtUU 11/2021 rd

Statsrådets utredning: Finlands deltagande i EU:s utbildningsinsats för militär krishantering i Moçambique

Riksdagsdokument
UtUU 9/2021 rd

Statsrådets försvarsredogörelse

Riksdagsdokument
UtUU 10/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

 Nästa möte

Riksdagsdokument
UtUD 51/2022 rd

Fredag 20.5.2022 kl. 11.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 20/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 19—25/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.