Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Riksdagsdokument
UtUB 7/2022 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2021

Riksdagsdokument
UtUB 6/2022 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UtUU 2/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

Riksdagsdokument
UtUU 1/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
UtUU 11/2021 rd

Statsrådets utredning: Finlands deltagande i EU:s utbildningsinsats för militär krishantering i Moçambique

 Nästa möte

Riksdagsdokument
UtUD 74/2022 rd

Fredag 30.9.2022 kl. 11.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 39/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 39—51/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.