Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 5/2020 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

Riksdagsdokument
UtUB 4/2020 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa: Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

Riksdagsdokument
UtUB 3/2020 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UtUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
UtUU 5/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
UtUU 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
56
2020 rd
Utrikesutskottet
Onsdag 2.12.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
generalsekreterare
Annika
Lindblom
Finlands kommission för hållbar utveckling
bilaga
expert
Tuuli
Hietaniemi
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
bilaga
ordförande
Markku
Ollikainen
Klimatpanelen
bilaga
ordförande
Eeva
Furman
Expertpanelen för hållbar utveckling
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdagen 3.12. kl. 12.00 
Senast publicerat 2020-12-02 09:58:35

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—51/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.