Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och frågor i anknytning till kommunekonomin när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KhDD
1
2020 rd
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Torsdag 5.3.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Matka Lontooseen ja Edinburghiin 5. - 7.5.2020
4
Aktuella frågor i delegationen
Utskottets eget ärende
EÄ 4/2020 rd
Kevään asiat ja aikataulut 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-02-10 10:40:28

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

​Hellevi Ikävalko, utskottsråd
09 432 2100, 050 550 7490

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050