Trafikdelegationen

Trafikdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

 Nästa möte

Riksdagsdokument
TrDD 7/2022 rd

Torsdag 16.6.2022 kl. 11.00