Trafikdelegationen

Trafikdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
TrDD
4
2020 rd
Trafikdelegationen
Torsdag 3.12.2020 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt fortsätter. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Todetaan jaoston epävirallisissa etäkokouksissa suoritetut toimenpiteet: 
Merkitään tiedoksi, että jaoston mietintöluonnos on esitelty epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020. 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Merkitään tiedoksi, että yleiskeskustelua on käyty jaoston epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-12-02 10:46:09