Trafikdelegationen

Trafikdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

 Nästa möte

Riksdagsdokument
TrDD 6/2021 rd

Tisdag 18.5.2021 kl. 11.00