Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller miljöministeriets förvaltningsområde.

 Nästa möte

Riksdagsdokument
BmDD 12/2022 rd

Onsdag 5.10.2022 kl. 11.45