Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller miljöministeriets förvaltningsområde.

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-354849

Fredag 5.3.2021 kl. 10.15