Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller miljöministeriets förvaltningsområde.

 Nästa möte

Riksdagsdokument
BmDD 3/2021 rd

Fredag 11.6.2021 kl. 11.00