Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
1
2020 rd
Jordbruksdelegationen
Onsdag 4.3.2020 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Aktuella frågor i delegationen
Utskottets eget ärende
EÄ 4/2020 rd
Delegationen har hört: 
konsultativ tjänsteman
Markku
Himanen
jord- och skogsbruksministeriet
verkställande direktör
Harri
Mäkivuokko
ProAgria Keskusten Liitto ry
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-02-14 15:09:28

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050