Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
6
2020 rd
Jordbruksdelegationen
Onsdag 23.9.2020 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-09-18 13:05:47