Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
9
2020 rd
Jordbruksdelegationen
Fredag 4.12.2020 kl. 8.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt fortsätter. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Todetaan jaoston epävirallisissa etäkokouksissa suoritetut toimenpiteet: 
Merkitään tiedoksi, että seuraava kirjallinen asiantuntijalausunto on saapunut epäviralliseen etäkokoukseen 25.11.2020: 
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Finlands Byar rf
bilaga
Merkitään tiedoksi, että jaoston mietintöluonnos on esitelty epävirallisessa etäkokouksessa 25.11.2020 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Merkitään tiedoksi, että yleiskeskustelu on aloitettu jaoston epävirallisessa etäkokouksessa 25.11.2020 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-12-03 14:22:25