Kultur- och vetenskapsdelegationen

Kultur- och vetenskapsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller undervisningsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KvDD
2
2020 rd
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Fredag 9.10.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens årsberättelse 2019
Berättelse
Beslut fattas om uttalanden. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Regeringens proposition
EDK-2020-001609
Förhandsbehandling 
 
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på onsdag 14.10.2020 kl. 09.30 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-09-23 14:47:12