Kultur- och vetenskapsdelegationen

Kultur- och vetenskapsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller undervisningsministeriets förvaltningsområde.

 Nästa möte

Riksdagsdokument
KvDD 17/2021 rd

Fredag 3.12.2021 kl. 9.00