Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
AnDD
5
2020 rd
Arbets- och näringsdelegationen
Fredag 4.12.2020 kl. 8.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 25.11.2020: 
Delegationen har hört: 
ekonomidirektör
Mika
Niemelä
arbets- och näringsministeriet
bilaga
4
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 18.11.2020: 
Delegationen har hört: 
arbetsminister
Tuula
Haatainen
arbets- och näringsministeriet
bilaga
ekonomidirektör
Mika
Niemelä
arbets- och näringsministeriet
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
arbets- och näringsministeriet
bilaga
Teknologiindustrin rf
bilaga
Det antecknas för kännedom att förberedande debatt förde under ett inofficiellt distansmöte 20.11.2020. 
Merkitään tiedoksi, että mietintöluonnos on esitelty epävirallisessa etäkokouksessa 25.11.2020 ja yleiskeskustelu aloitettu 25. ja 27.11.2020 epävirallisissa etäkokouksissa. 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-11-27 11:13:24