Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
AnDD
2
2020 rd
Arbets- och näringsdelegationen
Onsdag 16.9.2020 kl. 8.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
ekonomidirektör
Mika
Niemelä
arbets- och näringsministeriet
bilaga
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-09-15 10:22:45