Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
15
2020 rd
Skattedelegationen
Tisdag 22.9.2020 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
budgetråd
Petri
Syrjänen
finansministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Filip
Kjellberg
finansministeriet
Lantråd
Veronica
Thörnroos
Ålands landskapsregering
bilaga
förvaltningschef
John
Eriksson
Ålands landskapsregering
finanschef
Conny
Nyholm
Ålands landskapsregering
senior rättssakkunnig
Niclas
Slotte
Ålands landskapsregering
budgetplanerare
Robert
Lindblom
Ålands landskapsregering
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
kl. 10.45
budgetråd
Marko
Synkkänen
finansministeriet
Statskontoret
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
Statsrådets U-skrivelse
Delegationen har hört: 
kl. 10.45
konsultativ tjänsteman
Harri
Joiniemi
finansministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Delegationens förslag till beslut: Ståndpunkt. 
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2021–2023 (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)
Statsrådets U-skrivelse
Delegationen har hört: 
kl. 10.45
finansministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Delegationens förslag till beslut: Ståndpunkt. 
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är tisdagen 6.10.2020 kl. 10.30 (Inofficiellt distansmöte) 
Senast publicerat 2020-09-18 15:49:26