Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
MiUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Riksdagsdokument
MiUB 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Riksdagsdokument
MiUB 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Riksdagsdokument
MiUB 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

Riksdagsdokument
MiUB 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
MiUU 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Riksdagsdokument
MiUU 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
MiUU 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
47
2020 rd
Miljöutskottet
Onsdag 2.12.2020 kl. 10.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
generalsekreterare
Annika
Lindblom
Finlands kommission för hållbar utveckling
bilaga
expert
Tuuli
Hietaniemi
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
bilaga
ordförande
Markku
Ollikainen
Klimatpanelen
bilaga
ordförande
Eeva
Furman
Expertpanelen för hållbar utveckling
bilaga
Sakkunniga hörs igen på torsdag 3.12.2020. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte på torsdag 3.12.2020 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2020-12-01 15:31:25

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.