Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
MiUB 7/2021 rd

Regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Riksdagsdokument
MiUB 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke samt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Riksdagsdokument
MiUB 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

Riksdagsdokument
MiUB 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

Riksdagsdokument
MiUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
MiUU 19/2021 rd

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Riksdagsdokument
MiUU 15/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
MiUU 14/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

 Nästa möte

Riksdagsdokument
MiUD 34/2021 rd

Tisdag 26.10.2021 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 43—49/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.