Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Miljöutskottet

Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden
MiUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
MiUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde

 Senaste utlåtanden

MiUU 6/2019 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023
MiUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
MiUU 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
5
2020 rd
Miljöutskottet
Fredag 14.2.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 18.2.2020 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2020-02-14 10:58:56

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 8/2020

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 8—15/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Ekroos, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Tuula Toivonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2090

Jaana Junikka, utskottskanslisekreterare
050 574 1815

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Miljöutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2090
ymv(at)riksdagen.fi