Riksdagens skrivelser

Riksdagens skrivelse är ett dokument där riksdagen ger regeringen eller statsrådet besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt i andra ärenden än de som gäller en proposition eller en internationell förpliktelse (jämför Riksdagens svar). 

Genom en skrivelse ger riksdagen besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt om t.ex. statsbudgeten, valet av statsminister, avbrytande eller avslutande av och sammanträdande till riksmöte, en redogörelse från statsrådet, en motion från en riksdagsledamot och val till vissa organ i riksdagen.

 Senaste riksdagens skrivelser

Riksdagsdokument
RSk 23/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
RSk 22/2022 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsdokument
RSk 21/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

Riksdagsdokument
RSk 20/2022 rd

Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

Riksdagsdokument
RSk 19/2022 rd

För psykoterapi — Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

Riksdagsdokument
RSk 18/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2021

Riksdagsdokument
RSk 17/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

Riksdagsdokument
RSk 16/2022 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2021

Riksdagsdokument
RSk 15/2022 rd

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
RSk 14/2022 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
RSk 13/2022 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020

Riksdagsdokument
RSk 12/2022 rd

Riksdagens motiverade yttrande till Europeiska unionens institutioner om tillämpning av subsidiaritetsprincipen om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Riksdagsdokument
RSk 11/2022 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
RSk 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2022

Riksdagsdokument
RSk 9/2022 rd

Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byrå

Riksdagsdokument
RSk 8/2022 rd

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Riksdagsdokument
RSk 7/2022 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021

Riksdagsdokument
RSk 6/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
RSk 5/2022 rd

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020

Riksdagsdokument
RSk 4/2022 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020

Riksdagsdokument
RSk 3/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
RSk 2/2022 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsdokument
RSk 1/2022 rd

Talmanskonferensens förslag om temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
RSk 49/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
RSk 48/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Riksdagsdokument
RSk 47/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

Riksdagsdokument
RSk 46/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Riksdagsdokument
RSk 45/2021 rd

Statsrådets försvarsredogörelse

Riksdagsdokument
RSk 44/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
RSk 43/2021 rd

Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

Riksdagsdokument
RSk 42/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsdokument
RSk 41/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsdokument
RSk 40/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsdokument
RSk 39/2021 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

Riksdagsdokument
RSk 38/2021 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

Riksdagsdokument
RSk 37/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
RSk 36/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
RSk 35/2021 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020

Riksdagsdokument
RSk 34/2021 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

Riksdagsdokument
RSk 33/2021 rd

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

Riksdagsdokument
RSk 32/2021 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

Riksdagsdokument
RSk 31/2021 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
RSk 30/2021 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

Riksdagsdokument
RSk 29/2021 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

Riksdagsdokument
RSk 28/2021 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

Riksdagsdokument
RSk 27/2021 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

Riksdagsdokument
RSk 26/2021 rd

Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster

Riksdagsdokument
RSk 25/2021 rd

Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

Riksdagsdokument
RSk 24/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen on sändande av en trupp inom Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul

Riksdagsdokument
RSk 23/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021—2032