Medborgarinitiativ

Medborgarinitiativ

Ett medborgarinitiativ är ett initiativ som läggs fram av minst 50 000 röstberättigade finska medborgare och som innehåller ett förslag om att en lag ska stiftas eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt motivering till förslaget.

 Senaste medborgarinitiativ

Riksdagsärende
MI 2/2020 rd

Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster

Riksdagsärende
MI 1/2020 rd

Flygskatt

Riksdagsärende
MI 12/2019 rd

Inför sommartid året runt

Riksdagsärende
MI 11/2019 rd

Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3

Riksdagsärende
MI 10/2019 rd

Terapigaranti för snabbare tillgång till mentalvårdstjänster

Riksdagsärende
MI 9/2019 rd

Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

Riksdagsärende
MI 8/2019 rd

Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas

Riksdagsärende
MI 7/2019 rd

Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen

Riksdagsärende
MI 6/2019 rd

Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

Riksdagsärende
MI 5/2019 rd

Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

Riksdagsärende
MI 4/2019 rd

Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna

Riksdagsärende
MI 3/2019 rd

Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

Riksdagsärende
MI 2/2019 rd

Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018

Riksdagsärende
MI 1/2019 rd

Förbjud könsstympning av flickor

Riksdagsärende
MI 6/2018 rd

Avskaffning av arvs- och gåvoskatten

Riksdagsärende
MI 5/2018 rd

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

Riksdagsärende
MI 4/2018 rd

Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.

Riksdagsärende
MI 3/2018 rd

Upphäv RP 124/2017 rd

Riksdagsärende
MI 2/2018 rd

Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

Riksdagsärende
MI 1/2018 rd

Avskaffa riksdagsledamöternas anpassningspension

Riksdagsärende
MI 4/2017 rd

Slopa omställningen till sommartid

Riksdagsärende
MI 3/2017 rd

Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

Riksdagsärende
MI 2/2017 rd

Motion om eutanasi för en god död

Riksdagsärende
MI 1/2017 rd

Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

Riksdagsärende
MI 4/2016 rd

Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex

Riksdagsärende
MI 3/2016 rd

Moderskapslag

Riksdagsärende
MI 2/2016 rd

Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen

Riksdagsärende
MI 1/2016 rd

Medborgarinitiativ om att ordna en folkomröstning om Finlands medlemskap i euroområdet

Riksdagsärende
MI 5/2015 rd

Lagfäst förbud mot nollavtal

Riksdagsärende
MI 4/2015 rd

Utvisning av utlänningar som har begått brott

Riksdagsärende
MI 3/2015 rd

Medborgarinitiativ om skärpning av straffskalan för sexualbrott mot barn

Riksdagsärende
MI 2/2015 rd

Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv

Riksdagsärende
MI 1/2015 rd

Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar