​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 77/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tidtabellen för coronavaccinering av äldre

Riksdagsärende
SS 76/2021 rd

Skriftligt spörsmål om personalbrist

Riksdagsärende
SS 75/2021 rd

Skriftligt spörsmål om de intyg på coronatest som krävs för att kunna resa

Riksdagsärende
SS 73/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att bygga 5G-nät vid Finlands östra gräns

Riksdagsärende
SS 72/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att effektivisera övervakningen av djurskyddsbrott

Riksdagsärende
SS 71/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att använda skyddsplexiglas för att trygga valfunktionärers arbete vid kommunalval

Riksdagsärende
SS 70/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att göra en utredning om familjemorden 2013–2021

Riksdagsärende
SS 69/2021 rd

Skriftligt spörsmål om nivån på skogsskyddet och om att stödja skogsägare

Riksdagsärende
SS 68/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att bristen på psykoterapeuter är akut

Riksdagsärende
SS 67/2021 rd

Skriftligt spörsmål om bonussystemet för Folkpensionsanstaltens ledning och om att trygga rättigheterna för utkomststödsklienter

Riksdagsärende
SS 66/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förankra riktlinjerna för företagsansvar i statsägda bolag samt om hur lagen om företagsansvar framskrider

Riksdagsärende
SS 65/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tryggt tågresande under coronatiden i trafiken som omfattas av den allmänna trafikplikten

Riksdagsärende
SS 64/2021 rd

Skriftligt spörsmål om säkerhetsbedömningar av enskilda vägar

Riksdagsärende
SS 63/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga resurserna för de lokala anställda inom det regionala arbetet vid Centret för konstfrämjande

Riksdagsärende
SS 62/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att garantera tillräckliga resurser för dataombudsmannens byrå

Riksdagsärende
SS 61/2021 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens och myndigheternas coronainformation

Riksdagsärende
SS 60/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att ta hänsyn till skådespelsförfattare och upphovsrättsinnehavare vid utbetalning av coronastöd till teatrar

Riksdagsärende
SS 59/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja studerandenas välbefinnande under distansstudier

Riksdagsärende
SS 58/2021 rd

Skriftligt spörsmål om den permanenta övergångsutjämningens inverkan på finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna i välfärdsområdena

Riksdagsärende
SS 57/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att åtgärda läkarbristen

Riksdagsärende
SS 56/2021 rd

Skriftligt spörsmål om bonusar till Finnairs verkställande direktör

Riksdagsärende
SS 55/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att höja det maximala beloppet av kostnadsstödet för företag

Riksdagsärende
SS 54/2021 rd

Skriftligt spörsmål om läkarnas ställning i social- och hälsovårdsreformen

Riksdagsärende
SS 53/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att kreditregistren borde vara en offentlig förvaltningsuppgift

Riksdagsärende
SS 52/2021 rd

Skriftligt spörsmål om den svåra situationen i kultur- och evenemangssektorn under coronavirusepidemin

Riksdagsärende
SS 51/2021 rd

Skriftligt spörsmål om mobilnäten vid östgränsen

Riksdagsärende
SS 50/2021 rd

Skriftligt spörsmål om Sveriges försvarsministers militanta uttalanden

Riksdagsärende
SS 49/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att bygga en vindkraftspark i Korpilahti nationallandskap i Jyväskylä

Riksdagsärende
SS 48/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att decentralisera akademisk utbildning

Riksdagsärende
SS 47/2021 rd

Skriftligt spörsmål om kollektivavtalsshopping i Posti

Riksdagsärende
SS 46/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förlänga arbetslöshetsdagpenningen för frilansare inom kulturbranschen med hundra dagar

Riksdagsärende
SS 45/2021 rd

Skriftligt spörsmål om en evenemangsgaranti för evenemangsbranschen under coronavirusepidemin

Riksdagsärende
SS 44/2021 rd

Skriftligt spörsmål om klimatkompensation inom finsk markanvändningssektor

Riksdagsärende
SS 43/2021 rd

Skriftligt spörsmål om coronavaccinationer av de anställda inom socialvården och hälso- och sjukvården och om deras arbetarskydd

Riksdagsärende
SS 42/2021 rd

Skriftligt spörsmål om beviljande av vapentillstånd i Sastamala

Riksdagsärende
SS 41/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja frilansare inom kultursektorn under coronatiden

Riksdagsärende
SS 40/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att utveckla elevhälsan

Riksdagsärende
SS 39/2021 rd

Skriftligt spörsmål om smidigare börsnotering

Riksdagsärende
SS 38/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tillämpningen av direktivet om plastprodukter för engångsbruk

Riksdagsärende
SS 37/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att inleda betåndsvårdande jakt på varg och om att betala ersättning för skoltransporter som ordnas på grund av vargar

Riksdagsärende
SS 36/2021 rd

Skriftligt spörsmål om vårdskulden inom mun- och tandvården samt om att förebygga parodonit

Riksdagsärende
SS 35/2021 rd

Skriftligt spörsmål om brist på anestesipersonal vid Uleåborgs universitetssjukhus, vårdbranschens attraktivitet, personalens ork samt åtgärder för att det ska finnas tillräckligt med läkare och sjukskötare med specialkompetens

Riksdagsärende
SS 34/2021 rd

Skriftligt spörsmål om statsägd järnvägsmateriel och skrotning av den

Riksdagsärende
SS 33/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att utreda tillståndsplikt för elbolag

Riksdagsärende
SS 32/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga möjligheten att delta i studentskrivningar även för examinander som placerats i coronakarantän

Riksdagsärende
SS 31/2021 rd

Skriftligt spörsmål om specialyrkesläroanstalter

Riksdagsärende
SS 30/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att främja beviljandet av försäljningstillstånd för cancerläkemedlet enfortumab vedotin-ejfv som säljs under handelsnamnet PADCEV

Riksdagsärende
SS 29/2021 rd

Skriftligt spörsmål om kostnadsstöd för företag och andra stödåtgärder under covid-19-epidemin

Riksdagsärende
SS 28/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tillräckligheten och fördelningen av coronastöden för företag

Riksdagsärende
SS 27/2021 rd

Skriftligt spörsmål om censur i sociala medier, transparens i fråga om användarvillkoren och likabehandling av medborgarna på plattformarna för sociala medier