​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 265/2022 rd

Skriftligt spörsmål om punktskatten på småskaligt producerad biodiesel

Riksdagsärende
SS 264/2022 rd

Skriftligt spörsmål om sannings- och försoningskommissionen för samer

Riksdagsärende
SS 263/2022 rd

Skriftligt spörsmål om tillstånd för jordvärmepumpar

Riksdagsärende
SS 262/2022 rd

Skriftligt spörsmål om överskuldsättning bland studerande vid yrkesläroanstalter

Riksdagsärende
SS 261/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att använda coronahundar vid screening av coronafall

Riksdagsärende
SS 260/2022 rd

Skriftligt spörsmål om behandling och uppföljning av senare effekter hos dem som haft cancer som barn eller ungdom

Riksdagsärende
SS 259/2022 rd

Skriftligt spörsmål om åtgärder för att förhindra skördeskador orsakade av vitkindade gäss

Riksdagsärende
SS 258/2022 rd

Skriftligt spörsmål om tidsplanen för genomförandet av den nationella strategin för digitalisering av inlärningsmiljöer

Riksdagsärende
SS 257/2022 rd

Skriftligt spörsmål om fjärde coronavaccin för äldre

Riksdagsärende
SS 256/2022 rd

Skriftligt spörsmål om stödåtgärder för unga som uppvisar neuropsykiatriska symtom i utbildningen på andra stadiet

Riksdagsärende
SS 255/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att ingripa i missbruksproblem och ordna vården

Riksdagsärende
SS 254/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att garantera permanenta resurser för barnstrategin

Riksdagsärende
SS 253/2022 rd

Skriftligt spörsmål om utsökning av arbetspension

Riksdagsärende
SS 252/2022 rd

Skriftligt spörsmål om expertpanelernas roll i beslutsfattandet

Riksdagsärende
SS 251/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att avveckla vårdköerna vid Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS)

Riksdagsärende
SS 250/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att bevara Yles regionala verksamhet

Riksdagsärende
SS 249/2022 rd

Skriftligt spörsmål om yrkesbeteckningar för terapeuter och andra som arbetar med psykisk hälsa

Riksdagsärende
SS 248/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att utse sydöstra Finland till ett område med akuta strukturomvandlingsproblem och att vidta strukturomvandlingsåtgärder där

Riksdagsärende
SS 247/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att ersätta EU:s program för de yttre gränserna i östra och sydöstra Finland

Riksdagsärende
SS 246/2022 rd

Skriftligt spörsmål om överdödlighet som började 2021 i Finland

Riksdagsärende
SS 245/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att stärka Finlands föregripande inflytande inom EU genom EU-karriärer

Riksdagsärende
SS 244/2022 rd

Skriftligt spörsmål om distansförsäljning av alkohol till minderåriga

Riksdagsärende
SS 243/2022 rd

Skriftligt spörsmål om FPA-ersättningar för oavlönad ledighet för anhöriga som deltar i undersökningar av äldre och minnessjuka

Riksdagsärende
SS 242/2022 rd

Skriftligt spörsmål om tillgängligheten till banktjänster och andra officiella tjänster

Riksdagsärende
SS 241/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att främja den inhemska fiskerinäringen

Riksdagsärende
SS 240/2022 rd

Skriftligt spörsmål om vidareutveckling av Finlandsmodellen för fritidsaktiviteter

Riksdagsärende
SS 239/2022 rd

Skriftligt spörsmål om efterlevandepensionens tidsbundenhet

Riksdagsärende
SS 238/2022 rd

Skriftligt spörsmål om statsbolaget Fortums planer på att kringgå sanktioner mot Ryssland

Riksdagsärende
SS 237/2022 rd

Skriftligt spörsmål om gatubrottslighet bland ungdomsgäng

Riksdagsärende
SS 236/2022 rd

Skriftligt spörsmål om beslutet att upphöra med subventionerad avbytar- och vikariehjälp på trav- och ridhäststallar

Riksdagsärende
SS 235/2022 rd

Skriftligt spörsmål om Folkpensionsanstaltens reseersättning för användning av egen bil

Riksdagsärende
SS 234/2022 rd

Skriftligt spörsmål om stöd för alternativa energisatsningar

Riksdagsärende
SS 233/2022 rd

Skriftligt spörsmål om Yangos och Yandex datacenters verksamhet i Finland

Riksdagsärende
SS 232/2022 rd

Skriftligt spörsmål om beredskap och motåtgärder ifall Ryssland eventuellt säger upp arrendeavtalet om Saima kanal

Riksdagsärende
SS 231/2022 rd

Skriftligt spörsmål om fjärde coronavaccinet och coronaåtgärderna

Riksdagsärende
SS 230/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att säkerställa energitillförseln med tanke på att nedläggningen av torvutvinningen kan fortsätta och sommaren kan bli regnig

Riksdagsärende
SS 229/2022 rd

Skriftligt spörsmål om elektronisk kommunikation vid inlämnande av ansökan om vapentillstånd

Riksdagsärende
SS 228/2022 rd

Skriftligt spörsmål om överbelastningen vid Studenternas hälsovårdsstiftelse samt om hälsovårdsavgiften

Riksdagsärende
SS 227/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att förbjuda importen av rysk energi

Riksdagsärende
SS 226/2022 rd

Skriftligt spörsmål om ersättningar för småbarnspedagogik mellan kommunerna

Riksdagsärende
SS 225/2022 rd

Skriftligt spörsmål om Finlandshuset i S:t Petersburg

Riksdagsärende
SS 224/2022 rd

Skriftligt spörsmål om posttjänster för den offentliga förvaltningen

Riksdagsärende
SS 223/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att främja ett klart myndighetsspråk

Riksdagsärende
SS 222/2022 rd

Skriftligt spörsmål om problem med lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och behovet att förnya den

Riksdagsärende
SS 221/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja sådan kultur som höjer nationalkänslan och nationalandan

Riksdagsärende
SS 220/2022 rd

Skriftligt spörsmål om problem med utbetalning av mottagningspenning till flyktingar

Riksdagsärende
SS 219/2022 rd

Skriftligt spörsmål om tillgången till gas för livsmedelsindustrin

Riksdagsärende
SS 218/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att lägga till uppgifterna om reservisternas krigstida placering i det system som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Riksdagsärende
SS 217/2022 rd

Skriftligt spörsmål om problem med inomhusluften i inrättningar där man behandlar brottmål samt om byggande av dem

Riksdagsärende
SS 216/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att bemöta den trefaldiga krisen inom psykisk hälsa