Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

SS 63/2020 rd
Skriftligt spörsmål om de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin och beredskapen att hantera dem
SS 62/2020 rd
Skriftligt spörsmål om grunderna för beslutet att avsluta den frivilliga beväringstjänsten för diabetiker
SS 61/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja sysselsättningen bland människor med neuropsykiatrisk diagnos
SS 59/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att utveckla lagstiftningen om Airbnb-verksamhet
SS 58/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att stödja ensamföretagare i att anställa sin första medarbetare
SS 57/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förebygga narkotikadödsfall bland ungdomar
SS 56/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att damidrott också är av samhällelig betydelse
SS 55/2020 rd
Skriftligt spörsmål om behovet att utbilda yrkespersonal inom äldreomsorgen
SS 54/2020 rd
Skriftligt spörsmål om införande av turistskatt i finländska kommuner
SS 53/2020 rd
Skriftligt spörsmål om genomförande av patientrörlighetsdirektivet i Finland
SS 52/2020 rd
Skriftligt spörsmål om nedskärningar som hotar verksamheten vid de arbetslösas föreningar i Åbo och Jyväskylä
SS 51/2020 rd
Skriftligt spörsmål om psykiska problem hos barn och unga
SS 50/2020 rd
Skriftligt spörsmål om barnskydd
SS 49/2020 rd
Skriftligt spörsmål om invandrares rätt att arbeta, arbetstillstånd, identitetshandlingar och pass
SS 48/2020 rd
Skriftligt spörsmål om inkomstgränser och arbetstillstånd för invandrare
SS 47/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förstärka de offentliga finanserna genom att stärka skatteunderlaget
SS 46/2020 rd
Skriftligt spörsmål om försäljning av Jockis gård
SS 45/2020 rd
Skriftligt spörsmål om en nedskärning i finansieringen för Universitetets djursjukhus samt om att trygga kvaliteten på undervisning och forskning vid veterinärmedicinska fakulteten och kompetensen hos blivande veterinärer
SS 44/2020 rd
Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 431/2019 rd om Tullens övning 11.12.2019
SS 43/2020 rd
Skriftligt spörsmål om konsekvenserna av avbrottet i uppföljningen av vargar med GPS-halsband samt framtiden för uppföljningstjänsten
SS 42/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att åtgärda det finansiella underskottet vid Helsingfors universitets djursjukhus
SS 41/2020 rd
Skriftligt spörsmål om jakt med hjälp av hundar i områden där det finns vargar
SS 40/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ändringar i fråga om regionförvaltningsverkets tillsyn över indrivningsverksamhet
SS 39/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att beakta regnbågsfamiljerna i beredningen av föräldraskapslagen
SS 38/2020 rd
Skriftligt spörsmål om bestämmelserna om kommersiellt fiske i lagen om sjöarbetsavtal
SS 37/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att se över lagen om kandidaters valfinansiering
SS 36/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att stödja små och medelstora företag
SS 35/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga finansieringen för universitetets djursjukhus
SS 34/2020 rd
Skriftligt spörsmål om kontroll av asylsökandes rätt att arbeta
SS 33/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att ansöka om finansiering ur Fonden för ett sammanlänkat Europa för planering av och investeringar i stambanan
SS 32/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens politik beträffande Västsahara och om ett avtal om fiskepartnerskap mellan EU och Marocko som berör Västsahara
SS 31/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att utvidga HPV-screening till 65-åringar
SS 30/2020 rd
Skriftligt spörsmål om nedskärning av anslagen till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå och om att trygga förutsättningarna för forskning
SS 29/2020 rd
Skriftligt spörsmål om Polisstyrelsens riktlinjer för restiden för poliser som deltar i hanteringen av folkmassor
SS 28/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att förnya personbilsparken
SS 27/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga finansieringen till Statistikcentralen
SS 26/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja tidig upptäckt och tidiga insatser mot föräldraalienation
SS 25/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att slopa kravet på att den gravt handikappade ska ha resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den
SS 24/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga ägarbytestjänster för företagare
SS 23/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att inkludera religionsfriheten i Finlands utrikespolitik
SS 22/2020 rd
Skriftligt spörsmål om riksomfattande hjälp med låg tröskel till skolorna
SS 21/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att ansöka om EU-finansiering för spårprojekt
SS 20/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att hjälpa dem som drabbats av inomhusluftproblem samt om att försnabba rättsprocesser om mögelhus
SS 19/2020 rd
Skriftligt spörsmål om älgjakt med pilbåge
SS 18/2020 rd
Skriftligt spörsmål om beslut om linjedragning av Finlandsbanan och om ansökan om finansiering ur Fonden för ett sammanlänkat Europa
SS 17/2020 rd
Skriftligt spörsmål om genomförande av bredbandsprojekt i Mellersta Finland
SS 16/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förhindra en kris i den kommunala ekonomin
SS 15/2020 rd
Skriftligt spörsmål om säkerhetsrisker med 5G-nätet
SS 14/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att begränsa skillnaderna mellan kommuner i fråga om höjda inkomstskattesatser
SS 13/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att stödja Juva kommun när ortens största arbetsgivare Salico Oy lämnar orten

 Alla skriftliga spörsmål