​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 305/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja inhemsk vaccinforskning och vaccinproduktion

Riksdagsärende
SS 304/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga den rena naturen vid Päijänne och dricksvattnet i huvudstadsregionen

Riksdagsärende
SS 303/2021 rd

Skriftligt spörsmål om jämlika möjligheter att rösta

Riksdagsärende
SS 302/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att främja kriminaliseringen av omfattande miljöförstöring i Internationella brottmålsdomstolen

Riksdagsärende
SS 301/2021 rd

Skriftligt spörsmål om den finansiering av glesbygdsområden som beviljats polisen i östra Finland

Riksdagsärende
SS 300/2021 rd

Skriftligt spörsmål om stärkt övervakning av pensionskassor (och de ekonomiska konsekvenser en konkurs innebär för kassans medlemmar)

Riksdagsärende
SS 299/2021 rd

Skriftligt spörsmål om raset i värdet av bostäder och fastigheter

Riksdagsärende
SS 298/2021 rd

Skriftligt spörsmål om EU:s hotelser mot Finland i samband med återhämtningspaketet

Riksdagsärende
SS 297/2021 rd

Skriftligt spörsmål om det ökade våldet bland ungdomar

Riksdagsärende
SS 296/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att vända på trenden att finländarnas språkkunskaper blir allt snävare och att göra språkstudierna mer lockande

Riksdagsärende
SS 295/2021 rd

Skriftligt spörsmål om svenskspråkig utbildning inom cybersäkerhet

Riksdagsärende
SS 294/2021 rd

Skriftligt spörsmål om krigsförbrytarrättegångar

Riksdagsärende
SS 293/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att återta nedskärningarna i finansieringen av kultursektorn

Riksdagsärende
SS 292/2021 rd

Skriftligt spörsmål om överbelastning vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Riksdagsärende
SS 291/2021 rd

Skriftligt spörsmål om Finansinspektionens ansvar i fallet Viabek

Riksdagsärende
SS 290/2021 rd

Skriftligt spörsmål om källskatt på allmännyttiga stiftelsers och fonders utdelningsinkomster

Riksdagsärende
SS 289/2021 rd

Skriftligt spörsmål om djurskyddsmyndigheternas arbete och om straff för djurskyddsbrott

Riksdagsärende
SS 288/2021 rd

Skriftligt spörsmål till statsministern om tillgodoseendet av offentlighetsprincipen i regeringens och statsrådets kanslis verksamhet

Riksdagsärende
SS 287/2021 rd

Skriftligt spörsmål om Finlands linje i fråga om godkännande av Iran som medlem i FN:s kvinnokommission

Riksdagsärende
SS 286/2021 rd

Skriftligt spörsmål om statens roll som majoritetsägare i Fortum och om att bygga förbigångsledningar för vandringsfiskar

Riksdagsärende
SS 285/2021 rd

Skriftligt spörsmål om riskerna med att FinnHEMS Oy:s läkarhelikopterverksamhet kör i gång

Riksdagsärende
SS 284/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga texttelefontjänsten

Riksdagsärende
SS 283/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att stärka säkerheten i butikerna och om att öka informationsutbytet mellan polisen och företagen inom handeln

Riksdagsärende
SS 282/2021 rd

Skriftligt spörsmål om belastningen på hälso- och sjukvården i små kommuner på grund av coronatestning av utländsk säsongsarbetskraft

Riksdagsärende
SS 281/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att skogar övergår i utländsk ägo och att virkesförsäljningen beskattas ojämlikt

Riksdagsärende
SS 280/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga rehabiliteringen av personer med funktionsnedsättning

Riksdagsärende
SS 279/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga tillgången till säsongsarbetskraft

Riksdagsärende
SS 278/2021 rd

Skriftligt spörsmål om utbildningsbehovet och tillräckligheten av vårdare inom äldreomsorgen

Riksdagsärende
SS 277/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga

Riksdagsärende
SS 276/2021 rd

Skriftligt spörsmål om utredning av brott som gäller människohandel

Riksdagsärende
SS 275/2021 rd

Skriftligt spörsmål om hur Finland röstade i en omröstning om medlemskap i FN:s kvinnokommission

Riksdagsärende
SS 274/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att minska bristen på manliga lärare inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Riksdagsärende
SS 273/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ett antidrogprogram för barn och unga

Riksdagsärende
SS 272/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga tillgången till tjänster för digitalt utestängda

Riksdagsärende
SS 271/2021 rd

Skriftligt spörsmål om bensinhandlarnas pensionskassa Viabeks konkurs

Riksdagsärende
SS 270/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga religionsfriheten under undantagsförhållanden genom tydlig kommunikation

Riksdagsärende
SS 269/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att skaffa tjänstecyklar till inrikesministeriets säkerhetstjänstemän

Riksdagsärende
SS 268/2021 rd

Skriftligt spörsmål om de olägenheter som orsakas av vitkindade gäss och skarvar

Riksdagsärende
SS 267/2021 rd

Skriftligt spörsmål om hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena när gränskontrollen vid de inre gränserna upphör

Riksdagsärende
SS 266/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga resurserna för räddningsverken i vårdreformen

Riksdagsärende
SS 265/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att vaccinera poliser mot coronaviruset

Riksdagsärende
SS 264/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att ersätta kostnaderna för läromedel vid folkhögskolornas läropliktsutbildning

Riksdagsärende
SS 263/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra trafiksäkerheten vid övergångsställen

Riksdagsärende
SS 262/2021 rd

Skriftligt spörsmål om framförande av musik vid webbgudstjänster

Riksdagsärende
SS 261/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att det i gränstrafiken kan förekomma coronatestresultat som köpts på den svarta marknaden

Riksdagsärende
SS 260/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att utnyttja syntetiska bränslen

Riksdagsärende
SS 259/2021 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens mål beträffande coronavaccineringen av den vuxna befolkningen

Riksdagsärende
SS 258/2021 rd

Skriftligt spörsmål om polisens årsverken och om att trygga polisens resurser

Riksdagsärende
SS 257/2021 rd

Skriftligt spörsmål om stödåtgärder för frilansare inom kulturbranschen

Riksdagsärende
SS 256/2021 rd

Skriftligt spörsmål om situationen för anhöriga till offer för brott mot liv