​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 424/2021 rd

Skriftligt spörsmål om läget med förhandlingarna om att Sverige ska lämna tillbaka stulna lik till sina hemförsamlingar och om att förse ruinkyrkan i Pälkäne med tak i detta sammanhang

Riksdagsärende
SS 423/2021 rd

Skriftligt spörsmål om krav på yrkesskicklighet hos personer som utför estetiska injektioner och risker i verksamheten

Riksdagsärende
SS 422/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att utveckla screeningen av nyfödda i Finland

Riksdagsärende
SS 421/2021 rd

Skriftligt spörsmål om det återsändande av sovjetiska asylsökande, gränspasserare och flygplanskapare som Finland genomfört

Riksdagsärende
SS 420/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga det nationella vaccinationsprogrammet 2021 med pneumokockvaccinationer för riskgrupper

Riksdagsärende
SS 419/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tillsyn över aktiemarknaden och transparens

Riksdagsärende
SS 418/2021 rd

Skriftligt spörsmål om prissättning av RE85-bränsle

Riksdagsärende
SS 417/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ökat antal simlärare

Riksdagsärende
SS 416/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att investera i börsaktier i länder utanför EES-området med medel på ett aktiesparkonto som står i ett barns namn

Riksdagsärende
SS 415/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att få de stupade hjältarna till Finland

Riksdagsärende
SS 414/2021 rd

Skriftligt spörsmål om motstridigheten mellan utkomststöd och bostadsbidrag

Riksdagsärende
SS 413/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att följa konventionen om barnets rättigheter i beslutsfattandet vid Migrationsverket

Riksdagsärende
SS 412/2021 rd

Skriftligt spörsmål om fortsatta åtgärder efter utredningen om arbetsgruppens styrning under coronakrisen vid Olycksutredningscentralen och dess myndighetsverksamhet

Riksdagsärende
SS 411/2021 rd

Skriftligt spörsmål om behovet att reformera läroavtalsutbildningen

Riksdagsärende
SS 410/2021 rd

Skriftligt spörsmål om det fortsatt svaga tillståndet hos vägnätet i östra Finland och i den finska glesbygden

Riksdagsärende
SS 409/2021 rd

Skriftligt spörsmål om en lättföretagares ställning som utsökningskund

Riksdagsärende
SS 408/2021 rd

Skriftligt spörsmål om vaccinationsprogrammet mot covid-19

Riksdagsärende
SS 407/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förebygga olyckor med elsparkcyklar

Riksdagsärende
SS 406/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att överföra handläggningen av dispens i fråga om fåglar som är fridlysta med stöd av naturvårdslagen från NTM-centralen i Egentliga Finland till NTM-centralen i Norra Karelen

Riksdagsärende
SS 405/2021 rd

Skriftligt spörsmål om brott mot konstitutionen

Riksdagsärende
SS 404/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att se till att trafikplikten på Haapamäki-banan fullgörs på behörigt sätt

Riksdagsärende
SS 403/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra situationen för närståendevårdare som är företagare

Riksdagsärende
SS 402/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att publicera miljöministeriets direktiv 5/1991 som berör terrängtrafiklagen i författningssamlingen

Riksdagsärende
SS 401/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förebygga flyktingspionage

Riksdagsärende
SS 400/2021 rd

Skriftligt spörsmål om antisemitistiskt innehåll i läroböcker som används i grundskolan som drivs av den palestinska myndigheten som stöds av Finland och Europeiska unionen samt om att ställa villkor för stödet till utbildningssektorn

Riksdagsärende
SS 399/2021 rd

Skriftligt spörsmål om läget med, den bristande framförhållningen och fortsatta åtgärder när det gäller coronavirus som sprids via EM-turister som återvänder från Ryssland

Riksdagsärende
SS 398/2021 rd

Skriftligt spörsmål om kraven på säkerhetsavstånd vid offentliga tillställningar

Riksdagsärende
SS 397/2021 rd

Skriftligt spörsmål om grunderna för avslag på ansökan om uppehållstillstånd

Riksdagsärende
SS 396/2021 rd

Skriftligt spörsmål om olycksfall relaterade till elsparkbräden

Riksdagsärende
SS 395/2021 rd

Skriftligt spörsmål om Helsingfors polis ingripande i Elokapina-demonstrationen

Riksdagsärende
SS 394/2021 rd

Skriftligt spörsmål om coronarestriktionerna inom evenemangs- och kulturbranschen

Riksdagsärende
SS 393/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att ordna examensinriktad fortbildning till läkare i östra och norra Finland

Riksdagsärende
SS 392/2021 rd

Skriftligt spörsmål om corona- och stängningsersättningar till restaurangföretagare

Riksdagsärende
SS 391/2021 rd

Skriftligt spörsmål om senare uppföljning av dem som haft cancer som barn eller ungdom

Riksdagsärende
SS 390/2021 rd

Skriftligt spörsmål om en hälsoskatt

Riksdagsärende
SS 389/2021 rd

Skriftligt spörsmål om demonstrationer som bryter mot lagen

Riksdagsärende
SS 388/2021 rd

Skriftligt spörsmål om rätten att ordna en demonstration var och när som helst med offentliga medel

Riksdagsärende
SS 387/2021 rd

Skriftligt spörsmål om kostnaderna för demonstrationen på Mannerheimvägen

Riksdagsärende
SS 386/2021 rd

Skriftligt spörsmål om coronastrategin för den kommande hösten och vintern

Riksdagsärende
SS 385/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tillräckliga befogenheter, arbetsredskap och personalresurser för att polisen på ett säkert sätt ska kunna stoppa olagliga demonstrationer

Riksdagsärende
SS 384/2021 rd

Skriftligt spörsmål om framtiden för skrotningspremien

Riksdagsärende
SS 383/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att återbetala mervärdesskatten på importbilar

Riksdagsärende
SS 382/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga de ungas tillträde till gymnasiestudier

Riksdagsärende
SS 381/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förbjuda användningen av svastikan inom Försvarsmakten

Riksdagsärende
SS 380/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att se till att de årliga kontrollerna av kroniska sjukdomar äger rum

Riksdagsärende
SS 379/2021 rd

Skriftligt spörsmål om lagligheten i att slå läger på körvägar

Riksdagsärende
SS 378/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tidsbegränsade telefonabonnemangsavtal för mobilnätet

Riksdagsärende
SS 377/2021 rd

Skriftligt spörsmål om användning av insekticider och skydd av pollinerare

Riksdagsärende
SS 376/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra situationen för barn och unga med neuropsykiatriska symtom

Riksdagsärende
SS 375/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja den mentala hälsan hos beväringar