Skriftliga spörsmål

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 223/2020 rd

Skriftligt spörsmål om föråldrade produkter i försörjningsberedskapslagret, deras kvalitet och säkerhet och tillsynen över dem samt om försörjningsberedskapslagrets verksamhet i framtiden

Riksdagsärende
SS 222/2020 rd

Skriftligt spörsmål om konsekvenserna av den kvantitativa utvidgningen av högskoleutbildningen för kvaliteten på utbildningen och kunnandet

Riksdagsärende
SS 221/2020 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringen till de tekniska områdena inom yrkesutbildning

Riksdagsärende
SS 220/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att uppdela årssjälvrisken i fråga om läkemedel

Riksdagsärende
SS 219/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga coronatestningen till apotekspersonalen för att trygga läkemedelsförsörjningen

Riksdagsärende
SS 218/2020 rd

Skriftligt spörsmål om rekommendationer beträffande användningen av munskydd och nyttan med dem i bekämpningen av coronavirusepidemin samt medborgarnas möjlighet att få tillgång till dem

Riksdagsärende
SS 217/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga den nationella telefonrådgivningen om coronaviruset samt om andra åtgärder för att förbättra medborgarnas möjligheter att få rådgivning och stöd i frågor som berör coronaviruset

Riksdagsärende
SS 216/2020 rd

Skriftligt spörsmål om den nationella beredskapsplanen och uppdateringen av den samt om att se till att det finns tillräckligt med respiratorer, intensivvårdsplatser och intensivvårdspersonal

Riksdagsärende
SS 215/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga medborgarnas grundläggande försörjning under undantagsförhållanden

Riksdagsärende
SS 214/2020 rd

Skriftligt spörsmål om konsekvenserna av coronaviruskrisen för överskuldsättning bland privatpersoner

Riksdagsärende
SS 213/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att ta ut frivilliga pensionsförsäkringar och långsiktiga sparavtal i förtid

Riksdagsärende
SS 212/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att skydda personer som befinner sig i karantän eller i karantänliknande förhållanden mot passiv rökning

Riksdagsärende
SS 211/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att ingripa i kränkning av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Riksdagsärende
SS 210/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga intensivvården för personer med funktionsnedsättning under coronaviruskrisen

Riksdagsärende
SS 209/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att testa högre hastighetsbegränsningar på 140 km/h på motorvägsavsnitt utan trafikstockningar

Riksdagsärende
SS 208/2020 rd

Skriftligt spörsmål om Finlands och Kinas agerande för att förebygga spridning av djursjukdomar som är farliga för människor

Riksdagsärende
SS 207/2020 rd

Skriftligt spörsmål om persontrafik vid gränsen mellan Finland och Sverige

Riksdagsärende
SS 206/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga Folkpensionsanstaltens verksamhet och omkostnadsanslag

Riksdagsärende
SS 205/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att införa aggressiv coronatestning i Finland

Riksdagsärende
SS 204/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja företagen inom resebranschen när omsättningen sjunker på grund av åtgärder för att bekämpa coronaviruset

Riksdagsärende
SS 203/2020 rd

Skriftligt spörsmål om Finlands beredskap för ett tryck på landets gränser när coronapandemin sprider sig

Riksdagsärende
SS 202/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att skydda riskgrupperna mot coronavirussmittan och att testa vårdpersonal

Riksdagsärende
SS 201/2020 rd

Skriftligt spörsmål om spridning av coronaviruset i norra Finland med anledning av läget i Sverige

Riksdagsärende
SS 200/2020 rd

Skriftligt spörsmål om spridning av coronaviruset via fångar

Riksdagsärende
SS 199/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra inlärningsresultaten efter undantagsförhållandena

Riksdagsärende
SS 198/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att se till att det under coronavirusepidemin finns tillräckligt med respiratorer och intensivvård, kunnig intensivvårdspersonal, vårdförnödenheter och skyddsutrustning

Riksdagsärende
SS 197/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att införa obligatoriska lämplighetsprov för personer som söker sig till social- och hälsovården

Riksdagsärende
SS 196/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att utnyttja sjuk- och brödrahemmens kunnande och tjänster i vård och rehabilitering av äldre personer

Riksdagsärende
SS 195/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att främja användningen av servicesedlar för att stödja tillgången till basservice under coronavirusepidemin

Riksdagsärende
SS 194/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att skydda personer med funktionsnedsättning mot coronavirussmittan

Riksdagsärende
SS 193/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att ta in bestämmelser om distansundervisning i lagen om grundläggande utbildning

Riksdagsärende
SS 192/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att svara mot det ökade behovet av personal, utrustning och förnödenheter inom hälso- och sjukvården

Riksdagsärende
SS 191/2020 rd

Skriftligt spörsmål om bedömning av konsekvenser av restriktioner i anknytning till coronaepidemin

Riksdagsärende
SS 190/2020 rd

Skriftligt spörsmål om situationen för fraktförare och andra som reser i sitt arbete under undantagsförhållanden

Riksdagsärende
SS 189/2020 rd

Skriftligt spörsmål om åtgärder för att underlätta kommunalekonomin

Riksdagsärende
SS 188/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att säkra tillräcklig beredskap, självförsörjning och försörjningsberedskap i Finland under coronakrisen

Riksdagsärende
SS 187/2020 rd

Skriftligt spörsmål om tolkning och tillämpning av 12 a kap. i kommunallagen

Riksdagsärende
SS 186/2020 rd

Skriftligt spörsmål om problem med fjärråtkomst i samband med rättegångar

Riksdagsärende
SS 185/2020 rd

Skriftligt spörsmål om arbets- och näringsbyråernas resurser under coronavirusepidemin samt om bättre tillgång till arbets- och näringsbyråernas tjänster för permitterade och uppsagda

Riksdagsärende
SS 184/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att hjälpa bostadslösa under coronakrisen

Riksdagsärende
SS 183/2020 rd

Skriftligt spörsmål om möjligheten till automatiserad förmedling av kontouppgifter

Riksdagsärende
SS 182/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att höja stödet för studentmåltider

Riksdagsärende
SS 181/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga säsongsarbetet inom jordbruket i krissituationen

Riksdagsärende
SS 180/2020 rd

Skriftligt spörsmål om beredskapen hos livsmedelskedjan och anvisningar för coronaepidemin

Riksdagsärende
SS 179/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja barnfamiljernas välbefinnande under undantagsförhållanden

Riksdagsärende
SS 178/2020 rd

Skriftligt spörsmål om sänkta avgifter för småbarnspedagogik då barn sköts hemma

Riksdagsärende
SS 177/2020 rd

Skriftligt spörsmål om de studenters som utexamineras våren 2020 och andra studerandes ansökning till fortsatta studier, eventuellt avbokade inträdesprov, läget med preparandkurser samt smidig och avgiftsfri omtagning av studentprov

Riksdagsärende
SS 176/2020 rd

Skriftligt spörsmål om temperaturreglering i träbyggnader

Riksdagsärende
SS 175/2020 rd

Skriftligt spörsmål om beskattning av virkesförsäljning

Riksdagsärende
SS 174/2020 rd

Skriftligt spörsmål om uppföljningen av och tillsynen över yrkesutbildningsreformen

 Alla skriftliga spörsmål