​​​​​​

Riksdagsledamöternas budgetmotioner

En riksdagsledamot som vill föreslå ändringar i budgetpropositionen kan lämna in en budgetmotion. Riksdagsledamöterna kan till exempel föreslå att något anslag ska ökas eller minskas eller att ett helt nytt anslag tas in i budgeten.

Budgetmotionerna ska lämnas in inom tio dagar från det att budgetpropositionen har kommit in till riksdagen. Tilläggsbudgetmotioner ska väckas inom fyra dagar.

 Riksdagsledamöternas senaste budgetmotioner

Riksdagsärende
BM 472/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för rådgivningstjänster till jordbruket (500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 471/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att inrätta en nationell livsmedelspanel (1 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 470/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra säkerheten för Åbo judiska församling (100 000 euro)

Riksdagsärende
BM 469/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för förhöjd återbäring av energiskatt till gårdsbruksenheter (48 500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 468/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra säkerhetsmyndigheternas kommunikationsnät (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 467/2022 rd

Budgetmotion om sänkning av de beräknade skatteintäkterna till följd av att bränslebeskattningen sänks (-250 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 466/2022 rd

Budgetmotion om höjning av de beräknade inkomstskatteintäkterna till följd av den sänkta rätten till avdrag för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer (135 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 465/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för stöd till närradioverksamhet och kommunikativa tjänster (500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 464/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för verksamheten vid allmänna bibliotek (3 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 463/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att anställa yrkesutbildade personer inom småbarnspedagogiken, minska gruppstorlekarna och stärka stödet enligt barnets behov (50 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 462/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att anställa yrkesutbildade personer inom rehabilitering inom småbarnspedagogiken (5 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 461/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag till organisationer som erbjuder mathjälp till personer i behov av särskilt stöd (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 460/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för trafikledsinvesteringar som stöder den regionala ekonomin och en smidig trafik särskilt i Norra Österbotten (30 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 459/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att bygga ett gränsstängsel (350 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 458/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag till energistöd för att få fart på reparationer relaterade till inomhusluft (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 457/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för fortsatt övergripande planering av ombyggnaden av stambanan på sträckan Helsingfors—Tammerfors (9 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 456/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att planera ombyggnad av Tampereen Teatteri (265 000 euro)

Riksdagsärende
BM 455/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att reparera Mulosalontie i Joensuu (400 000 euro)

Riksdagsärende
BM 454/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för Strålsäkerhetscentralens reform som gäller små reaktorer (800 000 euro)

Riksdagsärende
BM 453/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för forskning och produktutveckling inom SMR-teknik (6 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 452/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att bygga ett andra körfält på förbindelserampen vid Borgåleden/Lahtisleden (20 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 451/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra den planskilda anslutningen vid Sibboviken (8 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 450/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra vägen för gång, cykel- och mopedtrafik mellan Söderkulla och Nickby i Sibbo (3 500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 449/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 4 vid Paloka (Palokanorsi) i Mellersta Finland (17 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 448/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 4 vid Vaajakoski (15 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 447/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag till Museiverket för beredning av förslaget till världsarvslistan över Folkets hus-byggnader (100 000 euro)

Riksdagsärende
BM 446/2022 rd

Budgetmotion om slopat anslag för brådskande socialvård till personer som fått avslag på sin asylansökan (-2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 445/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag för statliga ersättningar för främjande av integration (-156 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 444/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag för främjande av integration och arbetskraftsinvandring (-7 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 443/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag till televisions- och radiofonden (-143 950 500 euro)

Riksdagsärende
BM 442/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag för stöd till mottagningsverksamhetens kunder (-21 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 441/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag för mottagning av flyktingar och asylsökande (-72 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 440/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag för Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (-40 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 439/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag för utvecklingssamarbete i form av lån och investeringar (-100 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 438/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag för höjningen av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete) kapital (-10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 437/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag för egentligt utvecklingssamarbete (-520 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 436/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag för stöd till partiverksamhet (-10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 435/2022 rd

Budgetmotion om minskat anslag för anställning av statssekreterare och specialmedarbetare för ministrarna (-5 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 434/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att återinföra celiakiersättningen (15 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 433/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för en nivåhöjning av barnbidraget (160 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 432/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för stöd till småbarnsfamiljer (50 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 431/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag till välfärdsområdena för terapigaranti inom mentalvårdstjänsterna (35 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 430/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra statistikföringen av prisindex för jordbruksprodukter (500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 429/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att planera ett dubbelspår på sträckan Uleåborg—Ylivieska (22 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 428/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att underlätta bristen på räddningspersonal (3 750 000 euro)

Riksdagsärende
BM 427/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att reparera Tapiolantie i Salo (500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 426/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för skydd av grundvattnet i Vieremä och för tillhörande vägarrangemang (3 800 000 euro)

Riksdagsärende
BM 425/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för ett pilotprojekt gällande vass i Skärgårdshavet (1 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 424/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag till arbetet för demokratin och rättsstaten (100 000 euro)

Riksdagsärende
BM 423/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för fler skjutbanor (2 000 000 euro)