​​​​​​​​​​​​

​Interpellationer

Interpellation är en fråga som minst 20 riksdagsledamöter ställer till regeringen eller en minister om ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde i syfte att mäta regeringens eller ministerns förtroende.

Regeringen ska besvara interpellationen i plenum inom 15 dagar. Efter att ha fått svar på interpellationen debatterar riksdagen ärendet och avslutar debatten med omröstning om förtroendet för regeringen eller ministern.

 Senaste interpellationer

Riksdagsärende
IP 1/2022 rd

Interpellation om bränsle- och energipriserna

Riksdagsärende
IP 5/2021 rd

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Riksdagsärende
IP 4/2021 rd

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin

Riksdagsärende
IP 3/2021 rd

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Riksdagsärende
IP 2/2021 rd

Interpellation om de beslut som regeringen inte fattade vid halvtidsöversynen

Riksdagsärende
IP 1/2021 rd

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Riksdagsärende
IP 2/2020 rd

Interpellation om förkastandet av regeringsprogrammets mål för ekonomin och sysselsättningen

Riksdagsärende
IP 1/2020 rd

Interpellation om regeringens asylpolitik

Riksdagsärende
IP 3/2019 rd

Interpellation om att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet

Riksdagsärende
IP 2/2019 rd

Interpellation om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats

Riksdagsärende
IP 1/2019 rd

Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik

Riksdagsärende
IP 3/2018 rd

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Riksdagsärende
IP 2/2018 rd

Interpellation om arbetsvillkoren för unga

Riksdagsärende
IP 1/2018 rd

Interpellation om en jämlik utbildning

Riksdagsärende
IP 4/2017 rd

Interpellation om den ökande ojämlikheten