​Interpellationer

Interpellation är en fråga som minst 20 riksdagsledamöter ställer till regeringen eller en minister om ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde i syfte att mäta regeringens eller ministerns förtroende.

Regeringen ska besvara interpellationen i plenum inom 15 dagar. Efter att ha fått svar på interpellationen debatterar riksdagen ärendet och avslutar debatten med omröstning om förtroendet för regeringen eller ministern.

 Senaste interpellationer

IP 2/2020 rd
Interpellation om förkastandet av regeringsprogrammets mål för ekonomin och sysselsättningen
IP 1/2020 rd
Interpellation om regeringens asylpolitik
IP 3/2019 rd
Interpellation om att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet
IP 2/2019 rd
Interpellation om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats
IP 1/2019 rd
Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik
IP 3/2018 rd
Interpellation om läget i äldreomsorgen
IP 2/2018 rd
Interpellation om arbetsvillkoren för unga
IP 1/2018 rd
Interpellation om en jämlik utbildning
IP 4/2017 rd
Interpellation om den ökande ojämlikheten
IP 3/2017 rd
Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden
IP 2/2017 rd
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform
IP 1/2017 rd
Interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna
IP 3/2016 rd
Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket
IP 2/2016 rd
Interpellation om Finlands riktning
IP 1/2016 rd
Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet