​​​​​​​​

​Statsrådets skrivelser

Statsrådets skrivelse är ett dokument från statsrådet för att hänvisa en sådan EU-fråga till riksdagen som faller inom riksdagens behörighet eller för att anmäla ministrars bindningar.

 Senaste statsrådets skrivelser

Riksdagsärende
SR 5/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kiuru)

Riksdagsärende
SR 4/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)

Riksdagsärende
SR 3/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Honkonen)

Riksdagsärende
SR 2/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin samt ministrarna Henriksson, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Andersson, Kurvinen, Sarkkinen)

Riksdagsärende
SR 1/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Lindén)

Riksdagsärende
SR 6/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kari)

Riksdagsärende
SR 5/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kurvinen)

Riksdagsärende
SR 4/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Andersson och Sarkkinen)

Riksdagsärende
SR 3/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Saarikko och Kurvinen)

Riksdagsärende
SR 2/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Haatainen)

Riksdagsärende
SR 1/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Saarikko, Vanhanen, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist och Mikkonen)

Riksdagsärende
SR 7/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Saramo)

Riksdagsärende
SR 6/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)

Riksdagsärende
SR 5/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vanhanen och Saarikko)

Riksdagsärende
SR 4/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Blomqvist och Skinnari)

Riksdagsärende
SR 3/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Vanhanen)

Riksdagsärende
SR 2/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Harakka)

Riksdagsärende
SR 1/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)

Riksdagsärende
SR 8/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Kaikkonen)

Riksdagsärende
SR 7/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Kulmuni, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Ohisalo och Kosonen)