​​​​​​​​​

​Statsrådets redogörelser

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Riksdagsärende
SRR 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsärende
SRR 5/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsärende
SRR 4/2020 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Riksdagsärende
SRR 3/2020 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsärende
SRR 2/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020