​​​​​​​​​

​Statsrådets redogörelser

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Riksdagsärende
SRR 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

Riksdagsärende
SRR 1/2021 rd

Statrådets utbildningspolitiska redogörelse

Riksdagsärende
SRR 7/2020 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsärende
SRR 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsärende
SRR 5/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak