​​​​​​​​​

​Statsrådets redogörelser

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Riksdagsärende
SRR 6/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsärende
SRR 5/2021 rd

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Riksdagsärende
SRR 4/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsärende
SRR 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsärende
SRR 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032