Berättelser

Berättelse är en rapport som regeringen och vissa organ som är valda av eller underställda riksdagen och vissa andra myndigheter med jämna mellanrum lämnar till riksdagen.

 Senaste berättelser

B 20/2020 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019
B 19/2020 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020
B 12/2020 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019
B 18/2020 rd
Klimatårsberättelse 2020
B 15/2020 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
B 7/2020 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019
B 14/2020 rd
Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019
B 17/2020 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019
B 1/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
B 16/2020 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019
B 6/2020 rd
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2019
B 10/2020 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019
B 11/2020 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019
B 9/2020 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019
B 3/2020 rd
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019
B 2/2020 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019
B 8/2020 rd
Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019
B 5/2020 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019
B 4/2020 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019
B 21/2019 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019
B 20/2019 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019
B 19/2019 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019
B 18/2019 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019
B 2/2019 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018
B 17/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
B 15/2019 rd
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå
B 16/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
B 12/2019 rd
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018
B 14/2019 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
B 11/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
B 9/2019 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
B 13/2019 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018
B 8/2019 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
B 10/2019 rd
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018
B 5/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
B 6/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
B 7/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
B 3/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
B 1/2019 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
B 4/2019 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
B 23/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
B 22/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
B 21/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018
B 20/2018 rd
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet år 2018
B 19/2018 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
B 16/2018 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017
B 12/2018 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017
B 17/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017
B 4/2018 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017
B 18/2018 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017