Berättelser

Berättelser

Berättelse är en rapport som regeringen och vissa organ som är valda av eller underställda riksdagen och vissa andra myndigheter med jämna mellanrum lämnar till riksdagen.

 Senaste berättelser

Riksdagsärende
B 2/2020 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

Riksdagsärende
B 8/2020 rd

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

Riksdagsärende
B 5/2020 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

Riksdagsärende
B 4/2020 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019

Riksdagsärende
B 21/2019 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

Riksdagsärende
B 20/2019 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019

Riksdagsärende
B 19/2019 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

Riksdagsärende
B 18/2019 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

Riksdagsärende
B 2/2019 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018

Riksdagsärende
B 17/2019 rd

Klimatårsberättelse 2019

Riksdagsärende
B 15/2019 rd

Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

Riksdagsärende
B 12/2019 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018

Riksdagsärende
B 16/2019 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018

Riksdagsärende
B 14/2019 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018

Riksdagsärende
B 11/2019 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

Riksdagsärende
B 9/2019 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018

Riksdagsärende
B 13/2019 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018

Riksdagsärende
B 8/2019 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018

Riksdagsärende
B 6/2019 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

Riksdagsärende
B 5/2019 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

Riksdagsärende
B 7/2019 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

Riksdagsärende
B 10/2019 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018

Riksdagsärende
B 3/2019 rd

Regeringens årsberättelse 2018

Riksdagsärende
B 4/2019 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018

Riksdagsärende
B 1/2019 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018

Riksdagsärende
B 23/2018 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018

Riksdagsärende
B 22/2018 rd

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

Riksdagsärende
B 21/2018 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018

Riksdagsärende
B 20/2018 rd

Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet år 2018

Riksdagsärende
B 19/2018 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018

Riksdagsärende
B 16/2018 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017

Riksdagsärende
B 12/2018 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017

Riksdagsärende
B 17/2018 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017

Riksdagsärende
B 4/2018 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017

Riksdagsärende
B 18/2018 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017

Riksdagsärende
B 10/2018 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017

Riksdagsärende
B 13/2018 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017

Riksdagsärende
B 14/2018 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017

Riksdagsärende
B 15/2018 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017

Riksdagsärende
B 11/2018 rd

Regeringens årsberättelse 2017

Riksdagsärende
B 6/2018 rd

Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

Riksdagsärende
B 3/2018 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017

Riksdagsärende
B 2/2018 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017

Riksdagsärende
B 7/2018 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017

Riksdagsärende
B 8/2018 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017

Riksdagsärende
B 9/2018 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017

Riksdagsärende
B 5/2018 rd

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

Riksdagsärende
B 1/2018 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017

Riksdagsärende
B 20/2017 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2017

Riksdagsärende
B 18/2017 rd

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017

 Alla berättelser