Berättelser

Berättelse är en rapport som regeringen och vissa organ som är valda av eller underställda riksdagen och vissa andra myndigheter med jämna mellanrum lämnar till riksdagen.

 Senaste berättelser

Riksdagsärende
B 23/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022

Riksdagsärende
B 21/2022 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2022

Riksdagsärende
B 24/2022 rd

Klimatårsberättelse 2022

Riksdagsärende
B 19/2022 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021

Riksdagsärende
B 22/2022 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2021

Riksdagsärende
B 20/2022 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021

Riksdagsärende
B 13/2022 rd

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2021

Riksdagsärende
B 2/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

Riksdagsärende
B 17/2022 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021

Riksdagsärende
B 6/2022 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021

Riksdagsärende
B 9/2022 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2021

Riksdagsärende
B 1/2022 rd

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Riksdagsärende
B 14/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Riksdagsärende
B 15/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverkets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Riksdagsärende
B 16/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Riksdagsärende
B 18/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021

Riksdagsärende
B 7/2022 rd

Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Riksdagsärende
B 11/2022 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021

Riksdagsärende
B 10/2022 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2021

Riksdagsärende
B 8/2022 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2021

Riksdagsärende
B 5/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2021

Riksdagsärende
B 4/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

Riksdagsärende
B 3/2022 rd

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Riksdagsärende
B 22/2021 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2021

Riksdagsärende
B 21/2021 rd

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2021

Riksdagsärende
B 20/2021 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021

Riksdagsärende
B 17/2021 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020

Riksdagsärende
B 6/2021 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020

Riksdagsärende
B 8/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

Riksdagsärende
B 19/2021 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

Riksdagsärende
B 18/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsärende
B 16/2021 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

Riksdagsärende
B 15/2021 rd

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

Riksdagsärende
B 10/2021 rd

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020

Riksdagsärende
B 5/2021 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020

Riksdagsärende
B 12/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsärende
B 13/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsärende
B 14/2021 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

Riksdagsärende
B 11/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsärende
B 7/2021 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

Riksdagsärende
B 9/2021 rd

Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byrå

Riksdagsärende
B 2/2021 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

Riksdagsärende
B 4/2021 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

Riksdagsärende
B 3/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsärende
B 13/2020 rd

Verksamhetsberättelse 2019 dataombudsmannens byrå

Riksdagsärende
B 1/2021 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

Riksdagsärende
B 21/2020 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

Riksdagsärende
B 20/2020 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019

Riksdagsärende
B 19/2020 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

Riksdagsärende
B 12/2020 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019