Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Berättelser

Berättelser

Berättelse är en rapport som regeringen och vissa organ som är valda av eller underställda riksdagen och vissa andra myndigheter med jämna mellanrum lämnar till riksdagen.

 Senaste berättelser

B 21/2019 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019
B 20/2019 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019
B 19/2019 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019
B 18/2019 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019
B 2/2019 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018
B 17/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
B 15/2019 rd
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå
B 12/2019 rd
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018
B 16/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
B 14/2019 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
B 11/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
B 9/2019 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
B 13/2019 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018
B 8/2019 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
B 6/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
B 5/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
B 7/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
B 10/2019 rd
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018
B 3/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
B 4/2019 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
B 1/2019 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
B 23/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
B 22/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
B 21/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018
B 20/2018 rd
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet år 2018
B 19/2018 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
B 16/2018 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017
B 12/2018 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017
B 17/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017
B 4/2018 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017
B 18/2018 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017
B 10/2018 rd
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017
B 13/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
B 14/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
B 15/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
B 11/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
B 6/2018 rd
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
B 3/2018 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017
B 2/2018 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017
B 7/2018 rd
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017
B 8/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017
B 9/2018 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017
B 5/2018 rd
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
B 1/2018 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017
B 20/2017 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2017
B 18/2017 rd
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
B 19/2017 rd
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017
B 17/2017 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017
B 15/2017 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2016
B 8/2017 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2016

 Alla berättelser