Berättelser

Berättelse är en rapport som regeringen och vissa organ som är valda av eller underställda riksdagen och vissa andra myndigheter med jämna mellanrum lämnar till riksdagen.

 Senaste berättelser

Riksdagsärende
B 20/2021 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021

Riksdagsärende
B 17/2021 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020

Riksdagsärende
B 6/2021 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020

Riksdagsärende
B 8/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

Riksdagsärende
B 19/2021 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

Riksdagsärende
B 18/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsärende
B 16/2021 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

Riksdagsärende
B 15/2021 rd

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

Riksdagsärende
B 10/2021 rd

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020

Riksdagsärende
B 5/2021 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020

Riksdagsärende
B 12/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsärende
B 13/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsärende
B 14/2021 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

Riksdagsärende
B 11/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

Riksdagsärende
B 7/2021 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

Riksdagsärende
B 9/2021 rd

Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byrå

Riksdagsärende
B 2/2021 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

Riksdagsärende
B 4/2021 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

Riksdagsärende
B 3/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsärende
B 13/2020 rd

Verksamhetsberättelse 2019 dataombudsmannens byrå

Riksdagsärende
B 1/2021 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

Riksdagsärende
B 21/2020 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

Riksdagsärende
B 20/2020 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019

Riksdagsärende
B 19/2020 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

Riksdagsärende
B 12/2020 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

Riksdagsärende
B 18/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsärende
B 15/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsärende
B 7/2020 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019

Riksdagsärende
B 14/2020 rd

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019

Riksdagsärende
B 17/2020 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019

Riksdagsärende
B 1/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsärende
B 16/2020 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

Riksdagsärende
B 6/2020 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2019

Riksdagsärende
B 10/2020 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

Riksdagsärende
B 11/2020 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

Riksdagsärende
B 9/2020 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

Riksdagsärende
B 3/2020 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019

Riksdagsärende
B 2/2020 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

Riksdagsärende
B 8/2020 rd

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

Riksdagsärende
B 5/2020 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

Riksdagsärende
B 4/2020 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019

Riksdagsärende
B 21/2019 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

Riksdagsärende
B 20/2019 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019

Riksdagsärende
B 19/2019 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

Riksdagsärende
B 18/2019 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

Riksdagsärende
B 2/2019 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018

Riksdagsärende
B 17/2019 rd

Klimatårsberättelse 2019

Riksdagsärende
B 15/2019 rd

Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

Riksdagsärende
B 16/2019 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018

Riksdagsärende
B 12/2019 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018