Senast publicerat 10-05-2021 16:41

Riksdagens skrivelse RSk 11/2016 rd SRR 4/2016 rd  Statsrådets redogörelse till riksdagen: Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Storbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Sverige och Finland för beredskapsperioden 1.7–31.12.2016

SRR 4/2016 rd
UtUB 6/2016 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse till riksdagen: Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Storbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Sverige och Finland för beredskapsperioden 1.7–31.12.2016 (SRR 4/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 6/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande ställningstagande:

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av redogörelsen. Riksdagen förutsätter att utrikesministeriet och försvarsministeriet tillsammans utarbetar en utredning om vilka fördelar Finland hittills haft av att delta i stridsgrupper. Utredningen bör läggas fram efter beredskapsperioden i stridsgruppen som leds av Storbritannien. Utredningen bör också gå in på Finlands måluppställning i relation till konceptet med stridsgrupper och utvecklingen av kapaciteten till snabba insatser tillsammans med olika internationella aktörer. 
Helsingfors 27.5.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare