Riksdagens skrivelse
RSk
12
2018 rd
Riksdagen
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017
B 9/2018 rd
UtUB 5/2018 rd
Ärende
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017 (B 9/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 5/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 7.6.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 11-06-2018 14:33