Riksdagens skrivelse
RSk
12
2019 rd
Riksdagen
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
SRR 1/2019 rd
UtUB 4/2019 rd
Ärende
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (SRR 1/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 4/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
Helsingfors 22.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 24-10-2019 10:03