Senast publicerat 10-05-2021 16:29

Riksdagens skrivelse RSk 14/2019 rd B 11/2019 rd  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

B 11/2019 rd
GrUB 2/2019 rd

Ärende

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018 (B 11/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 2/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 13.11.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare