Riksdagens skrivelse
RSk
16
2018 rd
Riksdagen
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
SRR 3/2018 rd
UtUB 7/2018 rd
Ärende
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support (SRR 3/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 7/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
Helsingfors 21.6.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 21-06-2018 11:27