Riksdagens skrivelse
RSk
19
2018 rd
Riksdagen
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
SRR 4/2018 rd
UtUB 8/2018 rd
Ärende
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (SRR 4/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 8/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen.  
Helsingfors 13.9.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 14-09-2018 11:24