Senast publicerat 12-05-2022 15:57

Riksdagens skrivelse RSk 19/2022 rd MI 3/2021 rd  För psykoterapi — Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

Ärende

För riksdagen har den 27 april 2020 lagts fram ett medborgarinitiativ För psykoterapi — Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri (MI 3/2021 rd — initiativets undertecknare Tatja Jukuri). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 3/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt förslaget i medborgarinitiativ MI 3/2021 rd till den del det gäller att inleda lagstiftningsarbete. Riksdagen förutsätter att statsrådet fortsätter utreda olika alternativ för att ordna och finansiera psykoterapeututbildning och utifrån utredningarna snabbt vidtar behövliga åtgärder för att trygga tillräcklig tillgång till psykoterapeuter och andra personer inom mentalvårdsarbetet samt tillgången till tjänster på båda nationalspråken. 

Riksdagen har

Helsingfors 5.5.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare