Senast publicerat 10-05-2021 16:40

Riksdagens skrivelse RSk 2/2015 rd SRM 1/2015 rd  Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Juha Sipiläs rege-ring, tillsatt 29.5.2015

SRM 1/2015 rd

Ärende

Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Juha Sipiläs regering, tillsatt 29.5.2015 (SRM 1/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har

beslutat att statsrådet har riksdagens förtroende. 
Helsingfors 4.6.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare