Riksdagens skrivelse
RSk
20
2018 rd
Riksdagen
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017
B 18/2018 rd
EkUB 12/2018 rd
Ärende
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017 (B 18/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 12/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 2.10.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 03-10-2018 13:42