Senast publicerat 11-05-2022 15:21

Riksdagens skrivelse RSk 20/2022 rd MI 5/2020 rd  Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

Ärende

För riksdagen har den 5 november 2020 lagts fram ett medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis (MI 5/2020 rd — initiativtagare Timo Larmela och företrädare Janne Karvinen). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 6/2022 rd). 

Riksdagen har

förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 11.5.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare