Riksdagens skrivelse
RSk
21
2018 rd
Riksdagen
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017
B 2/2018 rd
KuUB 6/2018 rd
Ärende
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017 (B 2/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 6/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 28.9.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 03-10-2018 13:39