Senast publicerat 10-05-2021 16:20

Riksdagens skrivelse RSk 23/2017 rd SRR 3/2017 rd  Statsrådets försvarspolitiska redogörelse

SRR 3/2017 rd
FsUB 4/2017 rd

Ärende

Statsrådets försvarspolitiska redogörelse (SRR 3/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Försvarsutskottet (FsUB 4/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstaganden enligt betänkandet:

Riksdagen förutsätter att en parlamentarisk uppföljning som omfattar alla riksdagspartier ordnas också vid beredningen av framtida redogörelser om säkerhet. 
Helsingfors 22.6.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare