Senast publicerat 10-05-2021 16:28

Riksdagens skrivelse RSk 23/2019 rd Ö 3/2019 rd  Val av statsminister

Ö 3/2019 rd

Till Republikens president

Ärende

Enligt 61 § i grundlagen väljer riksdagen statsminister, som republikens president därefter utnämner till uppdraget. 

Republikens president har den 9 december 2019 meddelat riksdagen att riksdagsledamot, förvaltningsmagister Sanna Marin är statsministerkandidat. 

Beslut

Vid verkställd omröstning har riksdagen till statsminister valt den av republikens president meddelade statsministerkandidaten riksdagsledamot, förvaltningsmagister Sanna Marin. 

Riksdagen har beslutat underrätta republikens president om resultatet av valet. 

Helsingfors 10.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare