Senast publicerat 19-12-2022 10:51

Riksdagens skrivelse RSk 23/2022 rd SRR 1/2022 rd  SRR 3/2022 rd  Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljönStatsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Ärende

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön (SRR 1/2022 rd). 

Statsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (SRR 3/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utrikesutskottet har sambehandlat redogörelserna och lämnat ett gemensamt betänkande (UtUB 5/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelserna SRR 1/2022 rd och SRR 3/2022 rd godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet: 

Riksdagen omfattar statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, Nato). Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider. 
Helsingfors 17.5.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare