Senast publicerat 24-08-2021 10:21

Riksdagens skrivelse RSk 24/2021 rd SRR 7/2021 rd  Statsrådets redogörelse till riksdagen on sändande av en trupp inom Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul

SRR 7/2021 rd
UtUB 3/2021 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse till riksdagen on sändande av en trupp inom Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul (SRR 7/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 3/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
Helsingfors 20.8.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare