Riksdagens skrivelse
RSk
25
2015 rd
Riksdagen
Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar
MI 1/2015 rd
ShUB 7/2015 rd
Ärende
För riksdagen har det den 16 juni 2015 lagts fram ett medborgarinitiativ om ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar (MI 1/2015 rd — företrädare för initiativet Sari Behm och Katja Orimo, vice företrädare Mirja Hämäläinen, initiativtagare Sari Behm). 
Riksdagen sände den 25 juni 2015 medborgarinitiativet till social- och hälsovårdsutskottet för beredning. 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 7/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har
förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingors 2.12.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 11-12-2015 12:28