Senast publicerat 09-06-2022 09:36

Riksdagens skrivelse RSk 26/2022 rd SRR 10/2021 rd  Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Ärende

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse (SRR 10/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 6/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:  

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av redogörelsen, men förutsätter att statsrådet vid utarbetandet av en ny människorättspolitisk redogörelse beaktar iakttagelserna i detta betänkande.  

 

Helsingfors 8.6.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare